Vážení učitelia, vážení hostia, milí žiaci!

     Dovoľte mi, aby som vás privítala na slávnostnom otvorení školského roka 2010/2011. Srdečne medzi nami vítam najmä našich nových prváčikov. ktorým by som chcela zaželať veľa šťastia a úspechov v prvom roku ich povinnej školskej dochádzky.
     Vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Práve škola je miestom, kde získavate vedomosti, učíte sa písať prvé písmenká a počítať prvé príklady. Dnes vám však okrem základného vzdelania ponúka oveľa viac. Podporujeme výučbu cudzích jazykov, šport, najmä hokej, ochranu životného prostredia a mnoho iných aktivít. Škola vydáva vlastný časopis Vševedko. Každoročne organizuje množstvo akcií, podujatí, aktivít a taktiež súťaží, kde môžu žiaci uplatniť svoj talent a schopnosti. Svojimi úspechmi dokazujú škole, že jej snaha niečo vás naučiť nebola zbytočná.
     Tento školský rok bude dôležitým medzníkom najmä v živote našich deviatakov. Želám im, aby vytrvali v doterajšom snažení, aby obstáli v skúškach, ktoré ich v priebehu a na konci roka čakajú.
      Milí žiaci, prichádzate opäť do školy, aby ste mohli pokročiť vo svojich vedomostiach a o kúsok ďalej rozšíriť svoj obzor presne v duchu myšlienky: ,, Necením si nikoho, kto nie je dnes múdrejší ako včera. ,,
      Preto dovoľte, aby som vám na záver zaželala veľa úspechov, chuti a elánu do nových dní školského roka 2010/2011.