Vážení učitelia, vážení hostia, milí žiaci!

     Dovoľte mi, aby som vás privítala na slávnostnom otvorení školského roka 2010/2011. Srdečne medzi nami vítam najmä našich nových prváčikov. ktorým by som chcela zaželať veľa šťastia a úspechov v prvom roku ich povinnej školskej dochádzky.
     Vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Práve škola je miestom, kde získavate vedomosti, učíte sa písať prvé písmenká a počítať prvé príklady. Dnes vám však okrem základného vzdelania ponúka oveľa viac. Podporujeme výučbu cudzích jazykov, šport, najmä hokej, ochranu životného prostredia a mnoho iných aktivít. Škola vydáva vlastný časopis Vševedko. Každoročne organizuje množstvo akcií, podujatí, aktivít a taktiež súťaží, kde môžu žiaci uplatniť svoj talent a schopnosti. Svojimi úspechmi dokazujú škole, že jej snaha niečo vás naučiť nebola zbytočná.