Karana je indiánske dievča. Má 11 rokov. Jedného dňa počula psí štekot a išla sa pozrieť čo sa deje. Zrazu zbadala pri útese svorku divých psov, zoradených do kruhu. V strede bol muž. Bol to Karanin brat Ramo, ktorého psy zabili. Psy sa Karany zľakli a rozbehli sa preč. Karana schytila brata, ale už bol mŕtvy. Odniesla ho do táboriska a pochovala ho. Karana zostala na útese sama. Úplne sama. Mala len prírodných obyvateľov lesa. 
     Rozhodla sa pomstiť Rama. V indiánskej tradícii bolo zakázané, aby ženy zhotovovali zbrane. Malo ich to dať do kliatby. Karana sa premohla, a začala tie zbrane zhotovovať. Vyrábala ich z mrožích kelov. 
    Karana spávala na útese a posteľ mala vystlanú zo suchých morských chalúh. Každý večer sledovala hviezdy. Keď ráno vstala, išla dole k mise a sledovala, či neprichádza loď ...