andar

kráčať

jednoduchý min. čas

anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron

 

 

konjuktív imperfekta

anduviera / anduviese, anduvieras / anduvieses

caber

vojsť sa

prítomný čas

quepo, cabes, cabe...

 

 

rozkazovací spôsob

cabe, cabed, quepa, quepan

 

 

konjuktív prít. času

quepa, quepas, quepa, quepamos, quepáis, quepan

 

 

jednoduchý min. čas

cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron

 

 

konjuktív imperfekta

cupiera/cupiese, cupieras/cupieses, ...

 

 

budúci čas

cabré, cabrás, cabrá, cabríamos, cabríais, cabrían

caer

padnúť

prítomný čas

caigo, caes, cae,...

 

 

rozkazovací spôsob

cae, caed, caiga, caigan, ...

 

 

konjuktív prít. času

caiga, caigas, caiga, caigamos, caigáis, caigan

dar

dať

prítomný čas

doy, das, da, damos, daís, dan

 

 

rozkazovací spôsob

da, dad, dé, den

 

 

konjutív prít. času

dé, des, dé, demos, deis, den

 

 

jednoduchý min. čas

di, diste, dio, dimos, disteis, dieron

 

 

konjuktív imperfekta

diera /diese, dieras /dieses, ...

decir

povedať

prítomný čas

digo, dices, dice, decimos, decís, dicen

 

 

rozkazovací spôsob

di, decid, diga, digan

 

 

konjuktív prít. času

diga, digas, diga, digamos, digáis, digan

 

 

jednoduchý min. čas

dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron

 

 

konjuktív imperfekta

dijera /dijese, dijeras /dijeses

 

 

budúci čas

diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán

 

 

podmieňovací spôsob

diriá, diriás, diría, ...

estar

byť

prítomný čas

estoy, estás, está, estamos, estáis, están

 

 

rozkazovací spôsob

está, estad, esté, estén

 

 

konjuktív prít. času

esté, estés, esté, estemos, estéis, estén

 

 

jednoduchý min. čas

estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron

 

 

konjuktív imperfekta

estuviera /estuviese, estuvieras /estuvieses

hacer

robiť

prítomný čas

hago, haces, hace,...

 

 

rozkazovací spôsob

haz, haced, haga, hagan

 

 

konjuktív prít. času

haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan

 

 

jednoduchý min. čas

hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron

 

 

konjuktív imperfekta

hiciera /hiciese, hicieras /hicieses, ...

 

 

budúci čas

haré, harás, hará, haremos, haréis, harán

 

 

podmieňovací spôsob

haría, hariás, haría, ...

hay

byť

prítomný čas

hay

 

 

konjuktív prít. času

haya

 

 

imperfektum

había

 

 

jednoduchý min. čas

hubo

 

 

konjuktív imperfekta

hubiera /hubiese

 

 

budúci čas

habré

 

 

podmieňovací spôsob

habría

ir

ísť

prítomný čas

voy, vas, va, vamos, vais, van

 

 

rozkazovací spôsob

ve, id, vaya, vayan

 

 

konjuktív prít. času

vaya, vayas, vayamos, vayáis, vayan

 

 

jednoduchý min. čas

fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

 

 

konjuktív imperfekta

fuera /fuese, fueras /fueses, ...

oír

počuť

prítomný čas

oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen

 

 

rozkazovací spôsob

oye, oíd, oiga, oigan

 

 

konjuktív prít. času

oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan

poder

môcť

prítomný čas

puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden

 

 

rozkazovací spôsob

puede, poded, pueda, puedan

 

 

konjuktív prít. času

pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan

 

 

budúci čas

podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán

 

 

podmieňovací spôsob

podría, podrías, ...

 

 

jednoduchý min. čas

pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron

 

 

konjuktív imperfekta

pudiera / pudiese, pudieras /pudieses


Poznámka: V tabuľke sú uvedené len tie tvary slovies, kde sa prejavuje nepravidelnosť.Zopakujte si:
Preložte nasledujúce vety: