Zámená sú slová, ktoré nič nepomenúvajú, ale iba na niečo ukazujú.


Osobné zámená rozdeľujeme na prízvučné a neprízvučné.Forma

 


3. pád

sg.

4.pád

sg.

3. pád

pl.

4.pád

pl.

me- mne

me- mňa, ma

nos- nám

nos- nás

te- tebe, ti

te- tebe, ťa

os- vám

os- vás

le- jemu, mu

jej, nej

Vám

le, lo – jeho, ho

la- ju

le, lo, la – Vás

les- im

im

Vám

les, los – ich

las- ich

les, los, las - Vás


 

Ejemplos:

 


Doy a Carlos un libro. – Le doy un libro. (3. pád)


Saludo a Eva. – La saludo. (4 pád)


Juan explica a Bárbara la gramática. – Juan le explica la gramática. (3. pád)


Compraré un regalo. – Lo compraré. (4. pád)Postavenie neprízvučných zámen

 


A) - ak stoja pred slovesom, píšu sa osobitne:

 


Te escribiré una carta. – Napíšem ti list.


Le conozco bien. – Poznám ho dobre.B) – ak stoja za slovesom, píšu sa spolu s ním a vyskytujú sa:

 


1. v kladnom rozkazovacom spôsobe

 


¡Dámelo! – Daj mi to! ¡Dime! – Povedz mi!


 

2. s neurčitkom

 


Tengo que hacerlo. – Musím to urobiť.


Vamos a enviarlo. – Pošleme to.


 

3. s prechodníkom

 


Haciéndome ese favor, pagarás todo. – Ak mi urobíš tú láskavosť, splatíš všetko.


Estoy comprándolo. – Práve to kupujem.C) – ak sa stretnú pri slovese dve nesamostatné osobné zámená, na prvom mieste stoja zámená 3. pádu a potom nasledujú zámená 4. pádu.

 


Pedro me enseñará la ciudad. - Peter mi ukáže mesto.

 


Pedro me la enseñará. – Peter mi ho ukáže.

 


- ak prvým členom dvojice zámen je le (mu, jej, vám), alebo les (im, vám), zámená le, les sa menia na se.


Pablo le explicará este problema. – Pavol mu vysvetlí tento problém.


Pablo se lo explicará. – Pavol mu ho vysvetlí.

 Zopakujte si:
1. Escribe el pronombre de objeto directo detrás de los imperativos.

A) Los periódicos están atrasados, tíra.....
B) Lláma ... por teléfono y te diré el precio.
C) Tus gafas están rotas, arrégla....
D) La tarta está en la cocina, tráe ... , por favor.

2. Completa las frases con pronombres adecuados.

A) Mi mujer ... llama por teléfono todos los días.
B) No está mal. Nos ... llevamos.
C) Me gusta este bolso azul. Me ... llevo.
D) ¿Vienes a tomar algo? ... invito.

Použitá literatúra:
Jana Lenghardtová: Španielčina 1
- vlastné poznámky