Osobné zámená označujú osoby v podmienkach dialógu, to znamená z hľadiska hovoriaceho. Označujú teda hovoriaceho, adresáta a osobu alebo vec, o ktorej hovoríme. Vyskytujú sa v štyroch pádoch, ale 2. pád je zastaraný a v súčasnosti sa vyskytuje len zriedka. Tieto zámená sa skloňujú nasledovne:

 

 

Jednotné číslo:

 

 

 

1. pád

 

ich

 

ja

 

du

 

ty

 

er /es

 

on/ono

 

sie

 

ona

 

2. pád

 

meiner


 

deiner


 

seiner


 

ihrer


 

3. pád

 

mir

 

tebe

 

dir

 

tebe

 

ihm

 

jemu

 

ihr

 

jej

 

4. pád

 

mich

 

teba

 

dich

 

teba

 

ihn

 

jeho

 

sie

 

ju


 

Napr.


Es gefällt mir. To sa mi páči.

 

Er liebt dich. On ťa miluje. 

Množné číslo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .pád

 

wir

 

my

 

ihr

 

vy

 

sie

 

oni/ony

 

Sie

 

Vy

 

2. pád

 

unser


 

euer


 

ihrer


 

Ihrer


 

3. pád

 

uns

 

nám

 

euch

vám

 

ihren

 

im

 

Ihren

 

Vám

 

4. pád

 

uns

 

nás

 

euch

 

vás

 

sie

 

ich

 

Sie

 

Vás


 

Napr.

 

Sie haben uns eingeladen. Oni nás pozvali.

 

Wir helfen euch. My vám pomôžeme. 

Na rozdiel od slovenčiny sa v nemčine vyká 3. osobou množného čísla a to bez ohľadu na to, či ide o jedného alebo viac adresátov.

 

Napr.

 

Wohin fahren Sie? Kam cestujete?

 Pri prekladaní osobného zámena zo slovenčiny do nemčiny si treba dať pozor na odlišný rod príslušných podstatných mien.


Napr.

 

Hier ist mein Buch. Ich suche es schon lange. Tu je moja kniha. Ja ju hľadám už dlho. 

V nemčine sa osobné zámeno v oznamovacom spôsobe používa vždy. Nie je možné ho vypustiť. Do slovenčiny sa často neprekladá.


Napr.


Er arbeitet. Pracuje. 

Ak stoja vo vete dve osobné zámená predchádza zámeno v 4. páde vždy zámenu v 3. páde.

 

Ich gebe es ihr. Ja jej to dám.