• subject pronouns – osobné zámená

  • possessive adjectives - privlastňovacie prídavné mená (my používame slovo zámená)

  • question words – opytovacie zámená

 

 

Subject pronouns – slúžia vo vete ako podmet. Sú to zámená, ktoré zastupujú osoby alebo veci, používajú sa pri časovaní slovies. Musíme dať pozor na rod a číslo.

 

Jednotné číslo

Množné číslo

I (vždy veľké písmeno)

ja

we

my

you

ty

you

vy

he

on

they

oni

she

ona

 
 

it

ono, to

 
 

 

  • I like cheese.

  • You like cheese.

  • He likes cheese.

  • We like cheese.

  • They like cheese.

 

 

Pozor


V tretej osobe jednotného čísla v prítomnom jednoduchom čase pridávame k slovesu príponu -s.

 

 

Possessive adjectives – sú to privlastňovacie prídavné mená, musí po nich nasledovať podstatné meno, ktoré opisujú

 

 

Príklad

I

my

moje

I like my job.

you

your

tvoje

You like your job.

he

his

jeho

He likes his job.

she

her

jej

She likes her job.

it

its

toho

I like Slovakia for its mountains.

we

our

naše

We like our job.

you

your

vaše

You like your job.

they

their

ich

they like their job.

 

 


Pozor

 

its a it´s majú rovnakú výslovnosť

 

its – Oxford is famous for its university. (Oxford je slávny pre jeho univerzitu. – its = toho ale preklad musíme prispôsobiť slovenčine, Oxford je stredný rod v angličtine)

 

it´s = it is – I like Oxford. It´s a nice city. (Páči sa mi Oxford. To je pekné mesto.)


Question words – opytovacie zámená – používame na začiatku otázky. Otázky, v ktorých sa nachádzajú opytovacie zámená, nazývame aj wh- questions (dabl ju: eidž kwesč?ns) pretože skoro všetky začínajú spoluhláskami wh-. Len v opytovacom zámene how je toto poradie trochu iné, ale spoluhlásky sa v ňom nachádzajú.

 

opytovacie zámeno

preklad

použitie pre:

who

kto?

osoby

where

kde?

mieto

when

kedy?

čas

why

prečo?

príčina

what

čo?

vec

how

ako?

spôsob

whose

koho?

prívlastok

 

príklad

Who is it? (Kto je to?)

Where are you from? (Odkiaľ si?)

When were you born? (Kedy si sa narodil?)

Why are you here? (Prečo si tu?)

What is it? (Čo je to?)

How are you? (Ako sa máš?)

Whose is this bag? (Koho je táto taška?)
Zopakujte si:
1. Vymenujte osobné zámená.

2. Vymenujte privlastňovacie zámená (prídavné mená).

3. Vymenujte opytovacie zámená.

Použitá literatúra:
Raymond Murphy, Essential Grammar in Use (second edition), Cambridge University Press, 2006