• Pomenovanie „ornitínový cyklus je odvodené od aminokyseliny s názvom ornitín

  • Do ornitínového cyklu vstupuje amoniak, ktorý sa v priebehu cyklu mení na močovinu

  • Močovina je odpadový produkt vylučovaný močom (cicavce a človek)


 

  1. Amoniak NH3 (je karboxylovaný za prítomnosti ATP na karbamoylfosfát):

NH3 + CO2 + ATP → NH2COOP + ADP

NH2COOP - karbamoylfosfát

  1. Vstup karbamoylfosfátu do ornitínového cyklu (reakcia karbamoylfosfátu s ornitínom, vznik citrulínu):

 

szocova

 

 

  1. Reakcia citrulínu s aspartátom – vzniká argininosukcinát

 

szocova

 

 

  1. Z argininosukcinátu sa odštiepi fumarát za vzniku arginínu

 

szocova

 

 

  1. Hydrolytické odštiepenie močoviny z arginínu = obnova ornitínu


szocova

 

 

Ornitínový cyklus


szocovaPoužitá literatúra:
Kolektív autorov, Zmaturuj z chémie, Didaktis, Brno 2002, ISBN 80-7358-030-6
http://www.zbodyfit.sk/strava/bielkoviny/
http://www.sportujeme.sk/fitness/co-je-to-dusikova-bilancia