Vedľajšia veta býva najčastejšie uvádzaná časovou spojkou. Medzi takéto spojky patria napríklad:

 

  • Cuando (keď)

  • En cuanto (len čo)

  • Tan pronto como (tak rýchlo ako, len čo, sotva)

  • Mientras (zatiaľ čo, pokiaľ)

  • Según,conforme, a medida que (tak ako, postupne ako)

  • Cada vez que (zakaždým keď, vždy keď)


 

Keď chceme vyjadriť dej prítomný alebo minulý, tak vo vedľajšej vete časovej použijeme oznamovací spôsob:

 

Dej:

 

 

 

prítomný

 

 

oznamovací spôsob

 

 

minulý

 
 

Te invito a visitarme tan pronto como me dan el día libre. (Pozvem ťa navštíviť ma, len čo mi dajú deň voľna.)

Cuando hace frío, hay mucho tráfico. (Keď je zima, je zhustená premávka.)

Mientras tú te lavas los dientes, yo te preparo cosas para mañana. (Zatiaľ čo ty si umyješ zuby, ja ti pripravím veci na zajtra.)

Cada vez que nos visita, tengo miedo de que se va a quedar para siempre. (Vždy keď nás navštívi mám strach, že ostane navždy.)

 

 

Keď chceme vo vedľajších vetách vyjadriť budúce deje, použijeme prítomný konjuktív. Konjuktív imperfekta použijeme vtedy, ak sloveso v hlavnej vete je v minulom čase.

 

Časovú postupnosť znázorňuje nasledovná tabuľka:

 

 

 

 

 

hlavná veta (o. principal)

 

(spojka)

 

vedľajšia veta (o. subordinada)

 

budúcnosť (el futuro)

 

 

konjuktív prítomný (subjuntivo de presente)

 

minulosť (el pasado)

 

 

konjuktív imperfekta (subjuntivo de imperfecto)


 

Me iré tan pronto como me prestes el dinero para el billete. (Odídem, len čo mi požičiaš peniaze na lístok.)

Te lo diré cuando me digan la verdad sobre su muerte. (Poviem ti to, keď mi povedia pravdu o jeho smrti.)

Mientras no le invitaron a participar en el espectáculo, no saldrá. (Pokiaľ ho nepozvali účinkovať v predstavení, neodíde.)

Lo avisaré mañana a cada uno, cada vez que toque el timbre. (Zajtra upozorním každého, vždy keď zazvoní zvonček.)

Intentaba ayudarle a María, cada vez que viera sus lágrimas. (Snažila som sa pomôcť Márii vždy, keď som videla jej slzy.)

 

 

Po použití spojky antes de que (skôr ako), je sloveso vo vedľajšej vete vždy v konjuktíve na základe časovej súslednosti:

 

 

 

 

 

Hlavná veta

antes de que →

 

vedľajšia veta

 

oznamovací spôsob

 

 

konjuktív