Vypracovala: Lenka Brhlíková


 

Španielsky názov „oraciones finales“ môžeme do slovenčiny preložiť ako účelové vety. V týchto vetách sa najčastejšie používajú spojky ako:

 

Para, para que, a fin de que, a que, con objeto de que, por que, de modo que, de manera que, atď.

 

Všetky uvedené spojky a spojkové výrazy sa používajú vo význame „aby“.

 

Te lo presto para que lo leas. (Požičiam ti to, aby si to čítal.)

Lo tengo para escucharte mejor a tí. (Mám to, aby som ťa lepšie počul.)

 

 

  • Spojka a que sa obvykle používa v spojení so slovesami, ktoré vyjadrujú výzvu či povzbudenie:

 

Le llama a que vaya al cine. (Volá mu, aby išiel do kina.)

La anima a que camina más rápido. (Povzbudzuje ju, aby kráčala rýchlejšie.)

 

 

  • V prípade, že je podmet hlavnej a vedľajšej vety totožný, používa sa po spojke infinitív a vynecháva sa que:

 

Te llamó para invitarte. (Volám ti, aby som ťa pozval.)

Te lo doy para alegrarte. (Dávam ti to, aby som ťa rozveselil.)


 

De modo que, de manera que

 

Tieto spojkové výrazy majú trojitý význam využitia:

  1. De modo que/de manera que + indicativo (oznamovací spôsob)

Está enfermo de modo que no puede venir. (Je taký chorý, že nemôže prísť.)

  1. De modo que/de manera que +subjuntivo (konjuktív)

Me dieron el libro de modo que lo leyera. (Dali mi tú knihu, aby som si ju prečítal.)

  1. De (tal) modo que/de (tal) manera que + subjuntivo (konjuktív)

Lo hizo de tal manera que estuviéramos contentos. (Urobil to tak, aby sme boli spokojní.)


 

Oraciones finales sa najčastejšie spájajú so spojkami:

 

Para, para que a ¿para qué?

 

 

para

infinitivo

para que

subjuntivo

¿para qué

indicativo?

 


Vengo para invitarte a la cena. (Prišiel som, aby som ťa pozval na večeru.)

Estoy aquí para que me digas toda la verdad. (Som tu, aby si mi povedal celú pravdu.)

¿Para qué necesitas este cuaderno? (Načo potrebuješ tento zošit?)


 

Použitie spojok a spojkových výrazov

 

  1. Vedľajšie vety, ktorými vyjadrujeme nejakú skutočnosť a začínajú sa spojkami para/para que môžu obsahovať sloveso, ktoré môže byť v neurčitku (infinitivo) alebo v konjuktíve (subjuntivo):

 

  1. Neurčitok.