Vedľajšie vety predmetové bývajú uvádzané spojkou que. Vo vete hlavnej sa stretávame so slovesami:

 

 • Hovorenia a myslenia (pensar, decir, creer, explicar, ...)

 • Pocitu (sentir, lamentar, temer, ...)

 • Vôle (querer, permitir, prohibir, ...)

 • Neosobné výrazy (hace falta, es necesario, es evidente, es probable, ...)

   

   

Vo vedľajších vetách používame nasledovné spôsoby:

 

 • V prípade, že hlavná veta potvrdzuje istý alebo veľmi pravdepodobný dej vyjadrený vo vedľajšej vete:

   

 1. Oznamovací

 2. Podmieňovací

 

 

 

 • Osobitným prípadom je použitie konjuktívu vo vedľajšej vete:

   

 1. Po slovesách, ktoré vyjadrujú niečo nemožné alebo málo pravdepodobné

 2. Keď po hodnotiacich slovesách vyjadrujeme reálny dej

   


 

Sloveso vo vedľajšej vete nadobudne tvar konjuktívu vtedy, ak sloveso v hlavnej vete vyjadruje:

 1. Negáciu, neistotu alebo pochybnosť

 

No pienso que me van a visitar. (Nemyslím si, že ma prídu navštíviť.)

 

Es dudoso que venga. (Je neisté, že príde.)

 

 

 

 1. Pocity alebo emócie

 

Me encantará que te vuelvas pronto. (Budem potešená, keď sa vrátiš skoro.)

 

Siento que no me acompañes hoy.(Ľutujem, že ma dnes nedoprovodíš.)

 

 

 

 1. Želanie alebo túžbu

 

Deseo que me me invites. (Prajem si, aby si ma pozval.)

 

Prefiero que me digas toda la verdad. (Budem radšej ak mi povieš celú pravdu.)

 

 

 

 1. Vôľu, príkaz, prosbu, odporúčanie, dovolenie, zákaz

 

Sú to napríklad slovesá ako: mandar, ordenar, rogar, permitir, escribir, recomendar, aconsejar, encargar, prohibir,...

 

Escribe, que nos mande saludos a todos. (Píše, že nás všetkých pozdravuje.)

 

Tu profesora nos ordenó que estudiaras. (Tvoja profesorka nám nakázala, aby si študoval. )

 

 

 

 1. Povinnosť alebo potrebu

 

Hace falta que le acompañes. (Treba, aby si ho doprevádzal.)

 

Es necesario que lo supieras. (Je potrebné, aby si to vedel.)

 

Sería bueno que lo trajeras. (Bolo by dobré, keby si to priniesol.)

 

 

 

 1. Názor

 

Es mejor que te lo explique ahora. (Je lepšie, že ti to vysvetlí.)

 

Es natural que la recompensen por su trabajo. (Je pochopiteľné, že ju odmenia ze jej prácu.)

 

Parece mentira que vuelva este fin de semana. (To nie je možné, aby sa vrátil tento víkend.)

 

 

 

 1. Ospravedlnenie alebo vďaku

 

Perdone que no te ayude ahora. (Prepáč, že to teraz nepomôžem.)

 

Te agradezco que me hayas esperado. (Ďakujem, že si ma počkal.)

 Konjuktív alebo oznamovací spôsob vo vedľajšej vete uvedených spojkou que používame vtedy, keď je podmet v hlavnej vete iný ako podmet vo vete vedľajšej

 

Quiero que lo expliques. (Chcem, aby si to vysvetlil.)

 


 

Ak sú v obidvoch vetách podmety zhodné, použijeme neurčitok slovesa:

Quiero explicarlo. (Chcem to vysvetliť.)

 


 

Osobitným prípadom je sloveso esperar, po ktorom môžeme používať konjuktív alebo indikatív. Indikatív používame na vyjadrenie pravdepodobnostného deja, alebo naopak, vtedy keď chceme vyjadriť neistotu:

 

Espero que me ayudes. (Dúfam, že mi pomôžeš.) → želám si to

 

Espero que me ayudarás. (Dúfam že mi pomôžeš.) →počítam s tým

 


 

Ak použijeme sloveso esperar vo význame čakať/očakávať, vedľajšia veta bude vždy stáť v konjuktíve:

Espero que me lo expliques. (Očakávam, že mi to vysvetlíš.)Zopakujte si:
Preložte:
1. Páči sa mi, že mi chceš pomôcť.
2. Je nespravodlivé, že nemôžeš ísť s nami.
3. Dovoľuje mi šoférovať jeho auto.

Použitá literatúra:
1. Oľga Macíková, Ľudmila Mlýnková: Manual de Español Actual I
2. Jana Lenghardtová: Španielčina 1, 2
3. Jean Chapron, Pierre Gerboin: Praktická španielska gramatika