What is making that sound? (Čo vydáva ten zvuk?)

What do you want? (Čo chceš?)

What did you read? (Čo si čítal?)

What has she got? (Čo ona má?)

 

How are you? (Ako sa máš?)

How do I stop the baby crying? (Ako má utíšiť dieťatko?)

How do you go to school? (Ako chodíš do školy?)

How did you like the film? (Ako sa ti páčil film?)

How far is it to Dover? (Ako ďaleko je do Doveru?)

 

Which dish should I coose? (Ktoré jedlo by som si mal vybrať?)

Which team won? (Ktorý tím vyhral?)

Which car belongs to Mary? (Ktoré auto patrí Mary?)

Which photos are yours ? (Ktoré fotky sú tvoje?)

Which colour do you prefer? (Ktorá farba sa ti viac páči?)Zopakujte si:
1. Vymenujte zvratné zámená?
2. Aký je rozdiel medzi zvratnými zámenami yourself a yourselves?
3. Kedy používame zvratné zámená?
4. Po ktorých slovesách nepoužívame zvratné zámená? Uveď príklad.
5. Po ktorých slovesách vždy používame zvratné zámená? Uveď príklad.


Použitá literatúra:
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
ALEXANDER,L.G.: Longman English Grammar. 1 vyd. New York: Longman publishing, 1988. ISBN 0-582-55892-1
ALEXANDER,L.G.: LONGMAN ENGLISH GRAMMAR PRACTICE for intermediate students. 1 vyd. New York: Longman publishing, 1990. ISBN 0-582-04500-2


Zdroje obrazkov:
https://sk.pinterest.com/pin/270004940134034695/