Opytovacie zámená (Interogative pronouns)

·      používame na začiatku otázky

·      otázky tvorené opytovacími zámenami nazývame: wh- questions (pretože skoro všetky začínajú spoluhláskami wh-, výnimkou je iba opytovacie zámeno: how)

 

 

Opytovacie zámeno

 

Použitie pre:

who

kto?

osoby

where

kde?

miesto

when

kedy?

čas

why

prečo?

príčina

what

čo?

vec

how

ako?

spôsob

which

ktorý?

výber z možností

 


Who is it? (Kto je to?)

Who is calling? (Kto volá?)

Who will reach the phone first? (Kto prvý zdvihne telefón?)

Who scored the last goal? (Kto dal posledný gól?)

Who has got my bag?            (Kto má moju tašku?)     

 

Where are you from? (Odkiaľ si?)

Where should I go? (Kam mám ísť?)

Where is Anna? (Kde je Anna?)

Where is the nearest hotel? (Kde je najbližší hotel?)

Where did you go? (Kam si išiel?)  

 

When were you born? (Kedy si sa narodil?)

When did you arrive? (Kedy si prišiel?)

When will you get up? (Kedy vstaneš?)

When does the winter start? (Kedy začína zima?)

When is your birthday? (Kedy máš narodeniny?)

 

Why are you here? (Prečo si tu?)

Why are you angry? (Prečo si nahnevaný?)

Why do you work here? (Prečo tu pracuješ?)

Why did you come? (Prečo si prišiel?)

Why haven´t you been there?            (Prečo si tam nebol?)

 

What is it? (Čo je to?)

What is making that sound? (Čo vydáva ten zvuk?)

What do you want? (Čo chceš?)

What did you read? (Čo si čítal?)

What has she got? (Čo ona má?)

 

How are you? (Ako sa máš?)

How do I stop the baby crying? (Ako má utíšiť dieťatko?)

How do you go to school? (Ako chodíš do školy?)

How did you like the film? (Ako sa ti páčil film?)

How far is it to Dover? (Ako ďaleko je do Doveru?)

 

Which dish should I coose? (Ktoré jedlo by som si mal vybrať?)

Which team won? (Ktorý tím vyhral?)

Which car belongs to Mary? (Ktoré auto patrí Mary?)

Which photos are yours ? (Ktoré fotky sú tvoje?)

Which colour do you prefer? (Ktorá farba sa ti viac páči?)Zopakujte si:
1. Vymenujte zvratné zámená?
2. Aký je rozdiel medzi zvratnými zámenami yourself a yourselves?
3. Kedy používame zvratné zámená?
4. Po ktorých slovesách nepoužívame zvratné zámená? Uveď príklad.
5. Po ktorých slovesách vždy používame zvratné zámená? Uveď príklad.


Použitá literatúra:
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
ALEXANDER,L.G.: Longman English Grammar. 1 vyd. New York: Longman publishing, 1988. ISBN 0-582-55892-1
ALEXANDER,L.G.: LONGMAN ENGLISH GRAMMAR PRACTICE for intermediate students. 1 vyd. New York: Longman publishing, 1990. ISBN 0-582-04500-2


Zdroje obrazkov:
https://sk.pinterest.com/pin/270004940134034695/