Prídavné meno QUANTO sa mení aj v rode aj v čísle:

 

 

 

Quantotempo spreccato!

Aká strata času! (Koľký stratený čas!)

Quantotempo libero hai?

Koľko máš voľného času?

Quantafrutta hai comprato?

Koľko ovocia si kúpila?

Quantagente viene domani?

Koľko ľudí zajtra príde?

Quantianni hai?

Koľko máš rokov?

Quantiabitanti ha Roma?

Koľko obyvateľov má Rím?

Quantepersone conosci?

Koľko ľudí poznáš?

Aquanteragazze hai comprato i fiori?

Koľkým dievčatám si kúpil kvety?