Prídavné meno QUALE má podobný význam ako CHE ale mení sa v čísle:

 

 

 

 

Per qualemotivo?

Z akého dôvodu?

Qualelibro hai letto?

Akú knihu si čítal?

Qualeonore!

Aká česť!

Qualinegozi sono aperti anche oggi?

Ktoré obchody sú otvorené aj dnes?

Qualiragazzi vengono?

Ktorí (akí) chlapci prídu?

Qualeragazze hai invitato?

Ktoré dievčatá si pozval?


 

Prídavné meno QUALE môže mať aj skrátenú formu QUAL a to pred samohláskou alebo niekedy aj pred spoluhláskou (s výnimkou nečistého s, z, x, gn, pn).
POZNÁMKA: Skrátená forma QUAL sa píše vždy bez apostrofu!

 

 

Qual estate ti è piaciuta di più?

Ktoré leto sa ti páčilo najviac?

Qual abito mi metto?

Ktorý oblek si oblečiem?

Qual buonvento ti porta?

Aký dobrý vietor ťa prináša?

Qual uomo ti piace?

Aký (ktorý) muž sa ti páči?

Qualinsegnante si chiama Di Pietro?

Ktorý učiteľ sa volá Di Pietro?

Qualinformazione ti è stata data?

Aká informácia ti bola poskytnutá?

 Použitá literatúra:
Talianska gramatika, Michal Hľušík, 2001