Prídavné meno QUALE má podobný význam ako CHE ale mení sa v čísle:

Per qualemotivo?

Z akého dôvodu?

Qualelibro hai letto?

Akú knihu si čítal?

Qualeonore!

Aká česť!

Qualinegozi sono aperti anche oggi?

Ktoré obchody sú otvorené aj dnes?

Qualiragazzi vengono?

Ktorí (akí) chlapci prídu?

Qualeragazze hai invitato?

Ktoré dievčatá si pozval?


 

Prídavné meno QUALE môže mať aj skrátenú formu QUAL a to pred samohláskou alebo niekedy aj pred spoluhláskou (s výnimkou nečistého s, z, x, gn, pn). 
POZNÁMKA: Skrátená forma QUAL sa píše vždy bez apostrofu!