Optika SVETELNE ZDROJE –su telesa ktore vydavaju svetlo. OPTICKE PROSTREDIE- v ktorom sa svetlo siri –1.priehladne,priesvitne, cire,farebne V rovnorodom prostedi sa svetlo siri priamociaro rychlost svetla- 300000 km-s rychlost zvuku je 340 m-s TIEN je miesto ,priestor,kde nedopada zo svetelneho zdroja priamo Vznik plneho za neprihladnimi telesami je dosledkom priamociareho sirenia svetla vo vzduchu.V priestore , do ktoreho z niektoreho zdroj svetla vnika-polotien .ZATMENIE slnka-zem vojde do tiena mesiaca, Mesiaca –mesiac vojde do tiena zeme CAST svetla sa od povrchu odraza,pohlcuje, prechadza nim ZAKON velkost uhla odrazu sa rovna uhlu dopadu,odrazeni luc je v rovine dopadu Rozptylene svetlo-umoznuje vidiet aj predmtty nepriamo osvetlene VLASTNOSTI obraz v rovinnom zrkadle-rovnaka vzdialenost za zrkadlom, neskutocny,priamy,rovnako velky,stranovo prevrateny DUTE zrk-odraza sv.vnut cast gul plochy VYPUKLE z vonkajsej Svetelne luce dopadajuce na gulove zrkadla sa odrazaju podla zakona odrazu VLASTNOSTI V DUTOM-prevrateny,vacsi,neskutocny VYPUKLE- priamy,mensi,neskutocny Pri prechode svetla optickym rozhranim nastava lom svetla.Dopadajuci ,odrazenya lomeny luc su v rovine dopadu. PRECHOD svetla zo vzduchu do skla-ku kolmici, zo skla do vzduchu –od kolmice dopad a lom luc moznoi vymen. PRI lome svetla je pre dane dve rovnake prostredia podiel sinusu uhla dopad a sinusu uhla odraz N-index lomu prostredia SOSOVKY-telesa vybrusene z cireho skla SPOJKA-sustreduje luce do jedneho bodu ROZPTYLKA-rozptyluje svetlo VLAST OBR NA TIEN-skutocny.mensi ako predmet,stranovo prevrateny, SPOJKA-neskutocny,zvacseni,priamy ROZPTYLKA- neskutocny,zmenseny,priamy OPTICKA SUS OKA- rohovka, ocny mok,spojna sosa sklovec.Vlastn- skutocny,stranovo prevr,zmen.ZORNY UHOL je uhol ktory zvieraju svetelne luce prichadzajuce z krajnych bodov pozorovaneho predm. a prechdzajuce optickym stredom sos oka LUPA-spojka,,neskutocny,praimy,vacsi MIKROSKOP-spojne opt sus. aleb 2 spojky DALEKOHLAD spojne op sustavy FOTAK- PREMIETACI PRISTROJ-kondezor- velka spojka.