Optické prostredie

Svetlo sa vo vzduchu šíri priamočiaro. Vzduch je rovnorodé prostredie.

Optika je veda, ktorá sa zaoberá svetlom, jeho vznikom a šírením. Zdroje svetla sú telesá, ktoré vydávajú svetlo. Je to napríklad slnko, žiarovka alebo sviečky. Môže byť:

·         Bodový – ak pozorujeme rozsvietenú žiarovku vo vzdialenosti asi 10m.

·         Plošný – je veľkých rozmerov (slnko).

Optické prostredie je prostredie v ktorom sa svetlo šíri.

Prehľadné prostredie je vzduch, svetlo ním prechádza bez oslabenia

Priesvitné prostredie je napríklad matné sklo, cez ktoré nevidíme zreteľne. Svetlo prepúšťa, ale ho rozptyľuje rôznymi smermi.

Číre prostredie je ako sklo, vrstva vody alebo vzduchu, prepúšťa svetlo všetkých farieb.

Farebné prostredie prepúšťa svetlo iba takej farby akú ma samo.

Optické prístroje

Optické prístroje používajú kombináciu šošoviek a zrkadiel na vytvorenie určitých druhov obrazov, napríklad takých, ktoré vyzerajú väčšie ako pri pohľade voľným okom. Tieto stránky ukazujú niektoré z mnohých optických prístrojov. Optické mikroskopy používajú šošovky, aby malé predmety vyzerali väčšie. Jednoduché, ako lupa, majú len jednu šošovku. Zložitejšie používajú dve alebo viac šošoviek. Vnútri zloženého mikroskopu predmet najprv zväčšuje objektív. Potom ho ešte zväčšuje okulár. Ten vydáva konečný obraz. Niektoré optické mikroskopy zväčšujú až  2 000 – krát.