Správne doplň  y/ý, i/í alebo iné písmená!

 

Ak bude v júl***i*** dobré počasie, pôjdeme na v***ý***let. Klára je už vy***š***šia ako jej mama. Všetk***y*** ovocné strom***y*** sa ošetrujú na jar. Aby sa zr***ý***chlilo čítanie, treba sa naučiť čítať očam***i***. Rečové orgán***y*** sa nepoh***y***bujú tak r***ý***chlo ako oči. Nemám rá***d*** r***y***žu, ani r***y***by, ani hr***í***by, ani br***y***ndzové p***i***rohy. Po obede rád p***i***jem m***i***nerálku alebo l***i***monádu. Moja mama je sudk***y***ňou ***O***kresného ***s***údu v ***B***anskej ***B***ystrici, moja sestra je hovork***y***ňou medzinárodnej firm***y***. Jeho metód***y*** boli novátorské a pr***i***speli k zlepšeniu v***y***učovania na gymnázi***á***ch. V kuch***y***ni už vonia káva, vianočka i čerstvé rožk***y***. S pani učiteľkou p***ô***jdeme na cv***i***čenie v pr***í***rode. Čo zaujímavé si v***i***del cez práz***d***niny? Na ten okam***i***h nikd***y*** nezabudnem! Patrik vys***y***pal obsah batoha, s ktor***ý***m chodil v lete na v***ý***lety. Čo v ňom skr***ý***val? Iba bezcen***n***é drobnosti: motúz***y***, tur***i***stickú mapu, zatvárac***í*** špendlík, m***y***dlo, nožík, l***y***žicu, zopár drobn***ý***ch m***i***ncí, časop***i***s s kr***í***žovkami, pokrčené nov***i***ny.