Vypracovala: Mgr. Hlušková

 

 

Doplň správne písmeno

***start***


Vrtuľník v***y***letel do veľkej v***ý***šky. Hus***i*** zas***i***peli a zagágali. Môj syn má svetl***ý*** b***y***t na našom sídlisku. Dieťatko zav***i***li do dek***y***. Deti sa zabor***i***li do s***y***pkého snehu. P***i***skot bolo počuť ďaleko. Všetci ho prez***ý***vali. Str***ý***ko pr***i***šiel z B***y***strice a teta z M***y***javy. R***i***chard rád nos***í*** prep***y***chové hodink***y***. Nos***y*** im narástli od klamania. Náš s***y***n každého pekne pozdrav***í***. Na Vianoce a veľkú noc posielame svojim blízk***y***m srdečné pozdrav***y***. Aj z vás každ***ý*** zdrav***í*** znám***y***ch? Celý rok som zdrav***ý*** ako r***y***ba. Starí Gréci v***y***m***ý***šľali rôzne báje. Jeho spoločník má sokol***í*** zrak. Dva sokol***y*** sedeli na strome. Na bratov***ý***ch nohaviciach je už veľa záplat. Nepríjemn***ý*** silný vietor narob***i***l ľuďom veľké škod***y***.


***end***