Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

Murár***i***, tesár***i*** a klampiar***i*** dokončili nezv***y***čajnú prácu. Neporiadn***i*** žiaci nechali jablkové ohr***y***zky v lav***i***ci. Keď hodin***y*** odb***i***li ôsmu hodinu, vrátili sme sa domo***v*** mokr***í*** ako m***y***š. Ľudia v autobuse boli unaven***í***, no vesel***í***. Mám veľmi rád br***y***ndzové halušk***y***, ale moja sestra má radšej r***y***žový nák***y***p alebo hubové r***i***zoto. So Zuzkin***ý***mi znám***y***mi sa často rozprávam. Dedina spala, iba kohút***y*** kikir***í***kali. Na raňajk***y*** jedávam čiern***y*** chlieb s prav***ý***m včel***í***m medom. Mal***ý*** brat si každ***ý*** večer číta jednu z naš***i***ch ľudov***ý***ch rozprávok. Knih***y*** sú naš***i***mi vern***ý***mi priateľmi. Horením sír***y*** vznikol k***y***sličník siričit***ý***. Hrach siat***y*** je jednoročná b***y***lina. Bol chud***ý*** ako star***ý***, vyschnut***ý*** strom. Dobr***ý*** človek sa r***ý***chlo udobr***í***. Máj je mesiac pestr***ý***ch farieb, príjemn***ý***ch v***ô***ní a motýl***í***ch kr***í***del. Prvé lastovičk***y*** štebocú v povetr***í*** a zvieratá sa sťahujú do nov***ý***ch ob***y***dlí.