Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý

Koncert***y***  b***ý***vajú ob***y***čajne hlučné a  nieked***y*** aj nudné. S***y***mfon***i***ck***ý*** koncert tak***ý*** nebol. D***i***r***i***gent totiž d***i***r***i***goval Mozartovu hudbu s c***i***tom. Obecenstvo ani ned***ý***chalo, keď zazneli tóny t***i***tulnej melódie. Najviac spoten***ý*** bol hlavn***ý*** husľov***ý*** v***i***rtuóz. Ani raz sa nezastav***i***l, h***y***pnot***i***zoval svoje not***y***, akob***y*** ich chcel očami prepáliť. Keď dohral, očiv***i***dne sa mu uľav***i***lo. Orchester čakal, čo sa bude diať. Diváci onemeli, potom začali tlieskať v***ý***konu orchestra. Búrliv***ý*** potlesk bol dopĺňan***ý*** v***ý***skotom a p***i***skotom. D***i***r***i***gent a husl***i***sta prijali skromne kvet***y*** a preh***ý***bali sa v úklonoch, boli šťastn***í***. Ich hudba očividne priniesla ľuďom neopísateľné chv***í***le radosti. Tento koncert bol siedm***y***m v poradí  koncertov z Mozartov***ý***ch najznámejších diel. Bol to veľk***ý*** skladateľ a génius, veď už ako dieťa koncertoval na klav***í***r***i***.