A. Literatúra

 

Román - žáner veľkej epiky, má hlavnú a vedľajšie postavy, viaceré dejové línie, postavy sa počas deja vyvíjajú.

Poviedka - kratší epický literárny žáner, má len jednu zápletku, menší počet postáv, ktoré sa počas deja nevyníjajú.

Povesť- epický literárny žáner, má reálny, hostorický podklad (miesto, hrdina).

Báj - epický literárny žáner, zakladá sa na vymyslenom príbehu.

Balada - kratšia epická báseň s dramatickým pochmúrnym dejom, rýchly spád, nadprirodzené javy a bytosti, dej sa stupňuje (+ napätie), vrcholí tragickým koncom.

Sociálna balada: dotýka sa sociálneho problému.

Humor - vtipný, zábavný spôsob opísania nejakej udalosti, osoby, a pod.