Veľké skupiny právnych predpisov ,kt. upravujú istú skupinu spoloč. vzťahov nazývame odvetvia práva.

Kódex- má podobu knihy
          - sú to vlastne právne predpisy usporiadané do jedného zákonníka

Do skupiny verejného práva patrí:

a)štátne (ústavné) právo
b)správne právo
c)finančné právo
d)trestné právo

Súkromné právo tvoria :

a)občianske právo
b)rodinné právo
c)obchodné právo
Finančné právo upravuje daňovú sústavu,clá,poplatky a iné.