Odraz svetla
Ľudské oko je dômyselná optická sústava. Umožňuje nám pozorovať a poznávať okolitý svet. Optickú sústavu oka tvoria optické prostredia: rohovka, očný mok, spojná šošovka a sklovec. Táto optická sústava utvára na svietnici oka skutočné, prvrátené a zmenšené obrazy pozoravaných predmetov.
Bunky sietnice sú citlivé na svetlo. Premieňajú podráždenie vytvorené svetlom na nervové vzruchy. Tieto sa zrakovými nervami prenášajú do zrakového analyzátora v mozgu. Tam vznikajú obrazy.