Rada varí, avšak nerada umýva riad.

Kladiem otázky, avšak odpovede na ne nehľadám.    

Cvičím, a jednako neustále priberám.

 

 

Precvičte si:

  1. V texte podčiarknite odporovacie súvetia:

Nebola pekná, ba až vyzerala ako strašiak. Dnes padal hustý sneh, ale hneď všetko mrzlo. Najprv sa zasmiali deti a potom sa zasmial aj učiteľ. Vlastníctvo pustoší dušu človeka, ba mení ho na otroka.Dobré zrno zostane, ale plevu uchytí vietor.Hlasujete za mier alebo ste za vojnu. Rada by som ťa navštívila, no nemám teraz čas. Umývala ovocie a ukladala ho do pohárov. Mala rada zvieratá, avšak pavúkov sa bála. Alebo prídem alebo napíšem. Unavila sa a rýchlo zaspala. O šiestej prídem za tebou, ba aj večeru ti prinesiem. Nemôžem s ním súhlasiť vo všetkých bodoch, ale v dvoch má pravdu. Alebo prídeš domov, alebo tam budeš upratovať. Buď ma budeš poslúchať, alebo dostaneš výprask.

  1. Doplňte odporovacie súvetie:

Zahrali sme si futbal, ale...

Naučil sa dobre pravopis, avšak...

Boli zbalení, ale...

Namaľovali svoju izbu, lenže...

Evka nás prišla navštíviť, lenže....

Nemohla som mu zatelefonovať, ale...

Veľmi rada varí, ale...

 

 

Správne odpovede:

Nebola pekná, ba až vyzerala ako strašiak. Dnes padal hustý sneh, ale hneď všetko mrzlo.Najprv sa zasmiali deti a potom sa zasmial aj učiteľ. Vlastníctvo pustoší dušu človeka, ba mení ho na otroka.Dobré zrno zostane, ale plevu uchytí vietor.Hlasujete za mier alebo ste za vojnu. Rada by som ťa navštívila, no nemám teraz čas. Umývala ovocie a ukladala ho do pohárov. Mala rada zvieratá, avšak pavúkov sa bála.Alebo prídem alebo napíšem. Unavila sa a rýchlo zaspala. O šiestej prídem za tebou, ba aj večeru ti prinesiem. Nemôžem s ním súhlasiť vo všetkých bodoch, ale v dvoch má pravdu. Alebo prídeš domov, alebo tam budeš upratovať. Buď ma budeš poslúchať, alebo dostaneš výprask.

 

 

 

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M., TARÁBEK, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. 4. vyd. 2009. Didaktis Bratislava. ISBN 978-80-89160-66-2

HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl. 2. vyd. 2009. SPN Bratislava. ISBN 978-80-10-01772-0

SLOVENČINA NA DLANI. 1. vyd. 2001. Príroda Bratislava. ISBN 80-07-00362-2

TESTY 2007 – SLOVENSKÝ JAZYK. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-39-5

ZBIERKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA. 3. vyd. 1993. Didaktis Bratislava. ISBN 80-85456-27-3

Súkromné materiály autorky