Vypracovala: Juráková Beata

 

 

Architektúra

 

Slovo architektúra má grécky pôvod a znamená hlavný tesár, staviteľ. Architektúra je tiež veda a umenie o tom, ako navrhovať a stavať budovy, ktoré slúžia človeku na rôzne účely. Architektúra by sa nemohla vyvíjať bez základných znalostí z matematiky, geometrie a poznaní rôznych stavebných materiálov.

 

Architekt je staviteľ, ktorý buduje stavby podľa plánu – projektu. Taktiež navrhuje veľkosť priestorov, ich tvar a výzdobu.

 

Začiatky ľudskej civilizácie

 

Od začiatku svojej existencie na Zemi potreboval človek úkryt pred zlým počasím a nebezpečenstvom. Prví ľudia odpozorovali zvyky zvierat, ktoré si vytvárali svoje príbytky z toho, čo im núkala príroda. Preto praľudia využívali tisícky rokov napríklad jaskynetie všaknemôžeme považovať za staviteľstvo, pretože jaskyne nevytvoril človek, ale boli dielom prírody.

 

Vznik staviteľstva

 

Tak ako sa vyvíjal človek, jeho zručnosť a inteligencia, tak sa vyvíjalo a zdokonaľovalo aj jeho bývanie. Postupne sa ľudia naučili stavať prvé prístrešky z konárov, lístia, kostí a koží. Neskôr začali stavať budovy, ktoré slúžili nielen na bývanie, ale aj ako centrá náboženstva, kultúry, vzdelávania a pod. Menil sa aj tvar a veľkosť ľudských sídiel – najprv to boli osady, neskôr dediny, mestá a štáty. Ľudia však neprestali pri stavbe budov využívať prírodné zdroje – drevo, kameň, hlinu, neskôr kovy. Postupne si začali vyrábať vlastné stavebné materiály - betón, sklo alebo plasty.

 

Architektonické štýly

 

Tisícky rokov ľudskej civilizácie môžeme dnes rozdeliť podľa stavebných – architektonických štýlov nasledovne:

1. Staroveké staviteľstvomegality, egyptské, grécke, rímske - staré niekoľko tisíc rokov

2. Stredoveké staviteľstvorománske, gotické, renesančné

3. Novoveké staviteľstvobarokové, rokokové, klasicistické, empírové, romantické, secesné

4. Moderné staviteľstvostaviteľstvo od 20. storočia po dnes

 

Staroveké staviteľstvo

 

Megality – megalitizmus je vznik mohutných stavieb zo vztýčených, nahromadených a zoskupených balvanov, napr. aleje v Carnacu (Francúzsko), slnečný chrám v Stonehange (Veľká Británia). Význam týchto stavieb nie je dodnes celkom jasný, predpokladá sa, že slúžili na náboženské účely, ako náhrobky, obradné miesta alebo na meranie času. Záhadou ostáva aj to, ako pravekí ľudia dokázali premiestniť niekoľkotonové kusy kameňov.

 

 http://www.pohanstvi.net/megality/carnac.jpg

Karnak

Stonehange

 

 

Egyptské staviteľstvo

 

Najznámejšie egyptské stavebné pamiatky sú pyramídy – stavby v tvare ihlana, ktoré slúžili ako hrobky vládcov Egypta – faraónov. Patria sem však aj mohutné chrámy.

 
http://www.sunnydays.sk/egypt/img/egypt_soubory/fakultativni17.jpg
 

 

 

Grécke staviteľstvo

 

Preslávilo sa chrámami, ktorých hlavným znakom boli stĺpy (iónsky, dórsky, korintský). Najznámejšie stavby sú napr. chrám Partenón v Aténách alebo divadlá – amfiteátre.

 

http://image.tvnoviny.sk/media/images///600xX/Aug2008//7896.jpg www.exittravel.sk/files/imagecache/utazas

 

 

Rímske staviteľstvo

 

Nadväzovalo na grécke staviteľstvo a typické boli oblúky, klenby a kupoly.

 

http://rimske.pravo.sweb.cz/images/scan4_small.jpg http://rimske.pravo.sweb.cz/images/scan2_small.jpg

http://rimske.pravo.sweb.cz/images/scan3_small.jpg

Kupola s klenbou

Bazilika s klenbou

Víťazný Konštantínov oblúk

 

Stredoveké staviteľstvo