Po celé stáročia sme my ľudia bezstarostne rúbali dažďové pralesy, zanášali prírodu odpadkami, vypúšťali do atmosféry plyny, chytali a zabíjali voľne žijúce zvieratá, z morí a oceánov lovili obrovské množstvá rýb...
     Vôbec sme sa nezamýšľali nad tým, aké to bude mať následky. Všetko si uvedomujeme až teraz, keď nám hrozí - globálne otepľovanie, roztápanie ľadovcov - teda skaza. 
    Podľa vedcov do roku 2100 bude teplota na Zemi o 2 -3,5°C vyššia, čo znamená aj zvýšenie hladiny morí a oceánov o 15-95cm. Pociťujeme to i teraz na Slovensku je 27°C na začiatku mája ojedinelé až nezvyčajné, ale pred dvoma rokmi to bola skutočnosť. Predpokladá sa, že ak otepľovanie bude takto pokračovať na Slovensku bude podnebie podobné ako v Taliansku.
     Z tovární sa často uvoľňuje veľké množstvo jedovatých látok, taktiež z áut v kolónach, hromadené vo vzduchu kde sa miešajú s vodou a ako kyslé dažde sa vracajú na zem, kde ničia mnohé rastliny,stavby...