Životné prostredie si vytvárame sami, 22 apríl je Dňom vtákov, stromov a Zeme . Vedci odporúčajú sláviť sviatok každý rok.Les je skrýšou prírode divo žijúcich zvierat, je domovom mnohých zvierat a rastlín. Ak ideme do lesa, musíme to rešpektovať. Preto nemo pozorujeme život v lese, aby sme nerušili pokoj jeho obyvateľov. Mnohí ničia chránené živočíchy a pustošia zákonom chránené rastliny. Napríklad je zakázané zbierať v horách plesnivce alpský a poniklec. Od roku 2000 je zakázané zbieraf snežienky , kto nedodrží zákon môže byť pokutovaný na 5000,-Sk. Les nie je smetisko! Z porozhadzovaných plechoviek a plastových fliaš nikdy nebude humus!Stromy sú našimi najstaršími druhmi. Niektoré z nich majú vyše 3000 rokov. Stromy nás sprevádzajú od narodenia po smrť- od kolísky po hrob. Kedysi ľudia z dreva vyrábali aj lyžice. Z dreva bola vystrúhaná aj kolíska, do ktorej nás uložia po narodení a z dreva je aj rakva do ktorej nás uložia po smrti. Zberom papiera môžeme zachrániť les. Na výrobu jedného kilogramu papiera treba vyťať celý strom. Vyrobiť recyklovaný papier zo zberového papiera je aj lacnejšie pretože sa minie až päťkrát menej energie, ako pi výrobe bieleho papiera. Viac ako polovicu stromov spálime, iba z 15%vyrábame papier. Každý rok by sme mali vyťať iba toľko stromov, koľko aj zasadíme.Prírodu ničia aj exhaláty z áut, aj dym tovární. Jediné osobné auto z Bratislavy do Košíc a naspäť spáli toľko kyslíka, koľko potrebuje človek na celý rok. Preto budujú vo veľkomestách podzemné dráhy.Čerstvý vzduch je rovnako dôležitý ako jedlo, ktoré jeme. Ničím zdroj, ktorý nás bohato zásobuje kyslíkom.Dnes je už ohrozený celý ekosystém. Miznú dažďové pralesy , miznú s nimi aj ich obyvatelia, čo je asi polovica všetkých druhov žijúcich na našej planéte. Dnes tropické pralesy pokrývajú iba 5%povrchu zeme, na rozdiel od 12% pred 100 rokmi.Súčastné problémy sú: čistý vzduch, úrodná pôda, dostatok pitnej vody, znižovanie hlučnosti. Prvý národný park na svete: Národné parky a chránené oblasti nájdeme takmer vo všetkých krajinách. Jednou z najznámejších a najkrajších prírodných oblastí nielen v USA, ale aj na celom svete, je Yellowtonský národný park. Je to zároveň prví, a teda najstarší národný park sveta (1872). Môžeme tu vidieť teplé pramene a gejzíry, bublajúce priezračné jazierka a fantastické hučiace vodopády na jednom celistvom území. Vzácnosťou tunajšej prírody je aj hojný výskyt síry, jej žltú farbu je vidno takmer všade- odtiaľ pochádza aj názov Yellowstone, čo znamená žltý kameň. V Amerike začali s ochranou prírody o sto rokov skôr, ako u nás v Európe. Náš najväčší národný park: Slovensko má veľa vzácnych chránených území a národných parkov, z ktorých najväčší je Tatranský národný park= TANAP. Na jeho území sa nachádza aj Gerlachovský Štít (2655m).Môžeme tu nájsť aj všelijaké zaujímavé prírodné útvary, ako priepasti, kaňóny, vodopády a jaskyne.Chránené sú nielen celé veľké územie, ale môže to byť aj jeden les, napr.: Badínsky prales; dokonca aj jednotlivé stromy, ako napr.: vzácny strom kráľa Mateja na nádvorí Bojnického zámku.