Ochorenia dýchacieho systému

Dýchanie je proces pri ktorom získavame a spotrebúvame vzdušný kyslík. Živiny sa okysličujú čiže oxidujú pročom vzniká oxid uhličitý a voda. Oxidácia je akoby horenie.

Dýchanie má 3 procesy: - vonkajšie dýchanie (ventilácia) – výmena plynov medzi vzduchom a krvou. Deje sa v pľúcach

-          Rozvod plynov – z pľúc ku tkanivám. Je zabezpečný krvou

-          Vnútorné dýchanie (tkanivové) Výmena plynov medzi krvou a bunkami

Stavba dýchacích ciest : sliznica - mukóza, podslizničné väzivo v krorom sú lymfocyty, chrupkový skelet, väzivo a hladká svalovina.

 

Sliznica (mukóza) je pokrytá cylindrickým riasinkovým epitelom. Riasinky kmitaním posúvajú hlien, zachytávajú mikroorganizmy a nečistoty z vdychovaného vzduchu.

Podsliznicové väzivo sa vo veľkej miere vyskytuje najmä v hrtane.

Chrupkový alebo kostný skelet rúr a dutín zabráňuje zúženiu dýchacích ciest

Nosová dutina (cavum nasi) Dôležitou súčasťou nosovej dutiny sú prínosové dutiny – sínusy.

Najväčšia dutina je v čelusti- sinus maxillaris, menšia v čelovej kosti- sinus frontalis, ako aj v čuchovej a klinovej kosti – sinus ethmoidalissinus sphenoidalis. Majú rovnakú funkciu ako celé cavum nasi a spolupodielajú sa na tvorbe sfarbenia hlasu.

Ďalšie časti:

Nosohltan (nasopharynx)

Hrtan (larynx)

Priedušnica (trachea)

Priedušky bronchy) sú pokračovaním priedušnice, tcoria prieduškový (bronchiálny) strom.

Pľúca

Pohrudnica (pleura)

 

Mechanika dýchania

1. vdych (inspírium)

2. výdych (exspírium)

Dýchanie je regulované z CNS. hlavnú úlohu v regulácií dýchania má Dýchacie centrum  predlženej mieche.

Charakteristické príznaky chorôb dýchacích ústrojov

1. Kašeľ – najčastejším príznakom. Je vyvolaný podráždením tvz. zóny pre kašeľ – tusigénnej zóny

    Suchý (neproduktívny) kašeľ sprevádza začiatočné štádia zápalu pľúc, pohrudnice, pľúcnej tuberkulózy a akútne ochorenia HDC. Niekedy býva spojený s bolesťou za hrudnou kosťou.

    Vlhký (produktívny) kašeľ je spojený s vykašľavaním spúta (expektoráciou). Býva v rozvinutých štádiach rôznych pľúcnych chorôb, najmä chronických.

    Kašeľ, najmä ak je dráždivý, ruší spánok, alebo je spojený s bolesťou. Tlmí sa antitusikami. Expektorácia sa podporuje liekmi –  expektoranciá

viskozitu (mazľavosť, lepkavosť) spúta znižujú mukolytiká čím uľahčujú vykašlávanie (bromhexin)

2. Dýchavica=dušnosť=dyspnoe – pocit nedostatku vzduchu, najčastejšie pri asthm, ale aj pri iných príčinach ako napr. pri anémií a srdcovom zlyhaní

3. poruchy dýchacieho rytmu tachypnoe - rýchle dýchanie

                                                bradypnoe -  pomalé dýchanie

                                                apnoické pauzy - pestávky bez dychu 

                                                 dyspnoe - sťažené dýchanie

                                                 Cheynovo-Stokesovo dýchanie – opakujúce sa zmeny hĺbky dýchania a apnoickými pauzami

                                                  Kussmaulovo dýchanie- hlboké a rýchle dýchanie pri acidóze

3. krvácanie z pľúc hemoptýza – spútum je krvavé 

                                hemoptoe – chŕlenie krvi

4. Bolesť na hrudníku – je typicka pre zápaly pohrudnice. Náhla aprudká bolesť, stopňujúca sa pri dýchaní a spojená s úzkosťou, dýchavicou a tachykardiou býva pri embolizácií do pľúcnice a jej vetiev.