Oceány, kontinenty a svetadiely
Ľudia sa oddávna usilovali spoznať a opísať Zem. Pomenovali všetky jej časti. Často sa spoľahli len na svoj prvý dojem. Napríklad posádka lode kapitána Magalhaesa nazvala najväčší a najnepokojnejší oceán Tichým oceánom. Toto meno ma dala preto, lebo počas celej jej plavby bol pokojný tichý. Ostatné oceány Európania poznali už lepšie, preto ich nazvali správnejšie. Podľa veľkostí sú za Tichým oceánom Atlantický oceán, Indický oceán a Severný ľadový oceán. Všetky oceány sú navzájom prepojené, preto ich spolu nazývame svetový oceán. Z neho vyčnieva nad hladinu vody súš, jej najväčšie sú kontinenty. Menšie časti súše nad hladinou svetového oceána nazývame ostrovmi. Najviac ostrovov je v Tichom oceáne. Pre tento ostrovný stvet sa používa názov Oceánia.
Na Zemi je šesť kontinentov. Podľa veľkosti sú to Eurázia, Afrika, Severná Amerika, Južná Amerika, Antarktída a Austrália. Ľudia v minulosti nepoznali všetky kontnenty. Podľa toho, ako ich postupne spoznávali a žili na nich, nazvali ich svetadielmi. Kontinent Euráziu názvom rozdelili na svetadiely Európu a Áziu. Dve kontinenty S. a J. Ameriku spojili a nazvali Amerika. Názvy ostaných svetadielov sa zhodujú sa menami kontinentov. Svetadielov je až šesť. Sú to Ázia, Amerika, Afrika, Antarktída, Európa a Austrália.