Vo vode a jej okolí žije veľké množstvo živočíchov. Medzi ne patria aj obojživelníky a plazy.


Obojživelníky patria medzi stavovce. Typickými znakmi pre obojživelníky je hlienovitá žľaznatá koža a premenlivá telesná teplota, ktorá sa mení podľa teploty okolia.

Obojživelníky sa rozmnožujú vajíčkami, z ktorých sa vode vyvinú larvy – žubrienky.Žubrienky dýchajú žiabrami, dospelé jedince pľúcnymi vakmi a kožou.


 

Medzi obojživelníky žijúce vo vode a jej okolí patrí:

 

  • skokan zelený,

  • rosnička zelená,

  • kunka žltobruchá,

  • mlok bodkovaný.Skokan zelený

 

Skokan zelený patrí medzi obojživelníky žijúce na brehoch močiarov a rybníkov. Veľkosť jeho tela je okolo 10 cm. Môžeme ho spoznať podľa úzkeho svetlého pásu na chrbte. Kožu má pokrytú hlienom. Po celý rok sa zdržuje pri vodách, v zime spí v bahne na dne močiara či rybníka.

Skokan zelený má silné zadné končatiny, ktoré využíva na plávanie a skákanie – preskočí vzdialenosť až dva metre. Prsty má spojené plávacou blanou. Samička kladie do vody vajíčka, z ktorých sa liahnu a vyvíjajú žubrienky. Žubrienky sa živia vodným planktónom a dospelé jedince hmyzom. Patrí medzi zákonom chránené živočíchy.

 


http://en.wikipedia.org/wiki/Edible_Frog

Skokan zelený

 


Rosnička zelená

Rosnička zelená dorastá do dĺžky okolo 5 cm, patrí medzi menšie žaby. Jej telo je oválneho tvaru, pokryté hladkou zelenou kožou. Farbu kože dokáže meniť podľa okolitého prostredia. Môžeme ju vidieť na kríkoch či stromoch v listnatých hájoch, na močaristých stanovištiach. Rosnička zelená zimu prespí na dne stojatých vôd alebo v úkrytoch v pôde. Lezenie po rastlinách jej umožňujú prísavné vankúšiky na prstoch, pomocou ktorých sa dokáže udržať na hladkom povrchu rastlín. Patrí medzi zákonom chránené živočíchy.

 


http://en.wikipedia.org/wiki/European_tree_frog

Rosnička zelená

 


Kunka žltobruchá

 

Kunka žltobruchá je o niečo väčšia ako rosnička zelená. Charakteristickým znakom je krátke telo a bradavičnatá koža. Jej telo dorastá do dĺžky 55 milimetrov. Má žlté bruško posiate tmavými škvrnami. Môžeme ju vidieť v priekopách, v mlákach a pri lesných potokoch.