Britske ostrovy ležia pri severozápadnom pobreži europskeho kontinentu.Tvoria ich dve veľké a vyše 500 malých ostrovov.Politicky túto oblasť tvoria dve krajiny: Veľká Británia- anglicko, Wales, Škotsko, Severné irsko- Irsko.Geograficky sa Britské ostrovy členia na hornatú severnú a západnú časť a nížinatú časť na juhu a východe.

Povrch: Typickú krajinu na Britských ostrovoch predstavujú nízke kopce s rašeliniskami a malé políčka obohnané vysokými živými plotmi.Irsko sa nazýva aj Smaragdový ostrov, pretože v dôsledku vydatných daždov je stále sviežo zelený.Škotsko a Wales su hornaté.Horniny z ktorých sa skladajú tunajšie vrchy sú jedny najstaršie na svete.Západne pobrežie Britských ostrovov obmýva Atlantický oceán a pevnina Severnej ameriky je vzdialená 3000 km.Toto skalnaté pobrežie je neustále vystavené búrkam a morským príbojom, preto je veľmi členité.V národnom parku Lake District je najvyšší vrch anglicka Scaffell Pike (987 m), najhlbšie jazero Wast Water(80 m ) a najväčšie jazero Windermere(16 km dlhé).Fens je najrovinatejšie oblasť v anglicku.Veľkú časť tohto územia získali ľudia vysúšaním mora.

priemysel:Tradičné priemyselné odvetvian ako ťažba uhlia, železa, výroba ocele a textilný priemysel, sú v posledných rokoch na ústupe.Moderný priemysel sa zameriava na výrobu automobilov, chemikálii, elektroniky a špičkových technických zariadení.Veľký rozmach zaznamenali najmä bankovníctvo, služby a poisťovníctvo.Hlavné zásoby prírodného bohatstva sú zásoby ropy a hnedého uhlia v Severnom mori.

Obyvateľstvo:V.B. má husté osidlenie.Väščina obyvateľstva žije v mestách.Najhustejšie je osídlená juhovýchodna časť krajiny.Irsko je prevazne vidiecka krajina, veľká časť obyvateľstva sa živí poľnohospodárstvom.

Pripojený súbor: mapa03gb.jpg