1. Doplň vetu: Chémia je _______________ veda, ktorej cieľom je skúmať _________________ a ich _______________ na iné látky.                                                                                               

2. Vyber prírodné suroviny:

lieky, ropa, uhlie, farby, papier, železná ruda, drevo, plast, voda, hnojivá, vzduch

           

3. Vytvor správne dvojice:

1) železo a oceľ                                  a) Nováky

2) papier                                             b) Bratislava

3) ropa                                                c) Hlohovec

4) hnojivá                                           d) Ružomberok

5) plasty                                             e) Šaľa

6) farby a lepidlá                                f) Košice

7) lieky                                               g) Smolenice

                                                                                                                

4. Spracovanie odpadových látok (druhotných surovín) sa nazýva:___________________

 

5. Napíš dve vyčerpateľné suroviny:

1 ______________________  

2 ______________________

 

6. Správne priraď druh odpadu do správneho kontajnera

Bioodpad                    modrý

Papier                          žltý

Sklo                             zelený

Plasty                          hnedý

 

Odpovede:

1. Doplň vetu: Chémia je prírodná veda, ktorej cieľom je skúmať látky a ich premeny na iné látky.                                                                                              

2. Vyber prírodné suroviny:

lieky, ropa, uhlie, farby, papier, železná ruda, drevo, plast, voda, hnojivá, vzduch              

 

3. Vytvor správne dvojice:

1) f                             

2) d                                         

3) b                                         

4) e                                         

5) a                                         

6) g                             

7) c                                                                                                                             

4. Spracovanie odpadových látok (druhotných surovín) sa   nazýva: recyklácia    

 

5. Napíš dve vyčerpateľné suroviny:

1 zemný plyn 

2 ropa

 

6. Správne priraď druh odpadu do správneho kontajnera

Bioodpad – hnedý                 

Papier – modrý                                  

Sklo – zelený                         

Plasty – žltý Použitá literatúra:
Romanová, D. – Adamkovič, E. – Vicenová,H. – Zvončeková, V.: Chémia pre 6. Ročník základných škôl a 1. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 2. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 2009.ISBN 978-80-8091-243-7