1. Vypočítajte objem kocky, s dĺžkou hrany a=4,5dm.

2.Vypočítajte, akú hmotnosť má kváder s rozmermi:
 a=15cm b=3dm c=0,8m, z betónu, ak 1cm3 váži 2,2g ?