Slúži na udržiavanie stálosti vnútorného prostredia

Zloženie a funkcia krvi:
1. Transport dýchacích plynov (O2 a CO2)
Ţ živín
Ţ produktov metabolizmu
Ţ hormónov

2. Imunologická funkcia – obranyschopnosť a ochrana organizmu
3.Udržiavanie stálej teploty tela

KRV – ZLOŽENIE

1.) KRVNÉ ELEMENTY

A/ Červené krvinky (erytrocyty)
Sú bezjadrové, okrúhle bunky na oboch stranách stlačené. Vznikajú v červenej kostnej dreni a zanikajú v slezine, ich životnosť je 3 mesiace. Funkcia: transport kyslíka
Obsahuje : červené krvné farbivo - hemoglobín → Fe, dôležité pre tvorbu hemoglobínu. Tvorí väzbu s kyslíkom (voľná väzba), vzniká oxyhemoglobín. Väzbu viaže s oxidom uhoľnatým (viaže sa ľahšie ako kyslík), vzniká karboxyhemoglobín.
V 1 mikrolitri krvi je : muži – 5,4 mil. erytrocytov ženy – 4,6 mil. erytrocytov
Ich počet stúpa so vzrastajúcou nadmorskou výškou (8 mil.) Krvný doping – v horských prostrediach

B/ Biele krvinky (leukocyty)
Sú bezfarebné, s jadrom, nachádzajú sa aj v miazge, vznikajú v červenej kostnej dreni. Je ich niekoľko druhov. Funkcia: zabezpečovanie imunity
Pri infekcii sa zvyšuje ich počet. Prenikajú cez steny kapilár a pohlcujú choroboplodné zárodky. V 1 mikroliltri je ich 4-10 tis.

C/ Krvné doštičky (trombocyty)
Nie sú to skutočné bunky, len útržky. Funkcia: zabezpečujú zrážanie krvi → pri poranení cievy sa na porušenú stenu začnú prikladať krvné doštičky a ich obsah sa vylieva do krvi. Podstatou zrážania je protrombín, ktorý sa mení na trombín a ten spôsobuje premenu fibrinogénu na fibrín.
Fibrín vytvorí sieť, kde sa zachytávajú krvné elementy a vytvorí sa tzv. krvný koláč. V 1 mikrolitri je ich 250 – 300 000.

2.) KRVNÁ PLAZMA

Je základnou hmotou, zloženie: 90% voda
organické látky (bielkoviny, fibrinogén, protrombín, glukóza)
anorganické látky (NaCl, Na2CO3 (uhličitan sodný)
Dospelý človek má 5,5 l krvi.

Sedimentácia je rozdelenie krvi prí státí do vrstiev od dola:
erytrocyty (čer.krv.)
leukocyty (biele krv.)
krvná plazma + doštičky (trombocyty)
U zdravých ľudí je pomalá a môže informovať o vzniku ochorenia.

KRVNÉ SKUPINY – 2 krvné systémy

1.) Systém A, B, O