Obeh telových tekutín

Obehová (cievna) sústava rozvádza telové tekutiny. Privádza do buniek živiny, hormóny, väčšinou aj kyslík a odvádza z buniek tekuté odpadové látky a oxid uhličitý.

Prvoky - obeh látok zabezpečuje prúdenie cytoplazmy.

Pŕhlivce - prechádzajú látky z bunky do bunky.

Ploskavce - miazga prúdi voľne v tele.

Mäkkýše - otvorená obehová sústava.

Obrúčkavce - zatvorená obehová sústava.

Článkonožce - otvorená obehová sústava.

Stavovce - zatvorená obehová sústava.

Krv - červené krvinky – prenos plynov, biele krvinky – obrana proti chorobám, krvné doštičky – zrážanlivosť krvi, krvná plazma – prenos živín a splodín látkovej premeny.