obec makov

 

 

 

Obec, v ktorej som sa narodila, sa nazýva Makov.  Má rozlohu asi 4 500 hektárov.   Nachádza sa na SZ okresu Čadca. Na západe hraničí s Českou republikou. Obec vznikla  spojením častí siedmich dedín v roku 1895. ale na prelome 17. a 18. storočia sa začala formovať obec Vyszoká – Makov, prvý krát datovaná  v roku 1720.

 

 

BITKY / VOJNY / - V roku 1866 sa udiala na Čemerke bitka. Táborili tam Rakúskouhorské vojská a napadla ich  Prušiacka  armáda. Vtedy panoval v Nemecku   Otto Fon  Bizzmark. Dediny menovali podľa ľudí, ktorý  tam bývali  / u Dybali, Valíčky / alebo podľa nejakého stromu, ktorý tam prevládal. Čo môžeme povedať  z ústneho podania starších ľudí,  je len to, že sa sťažovali na povinné  odovzdávanie plátna pre tých, ktorý sa zúčastnili boja. Tiež  museli odovzdať ovos a seno pre našu armádu.    

 

 

 

KYSUCA -  Prameň Kysuce vyviera v  Kysučnom,  ktoré patrí pod pohorie  Beskýd. Vznikla o nej aj krásna pieseň ktorá má názov „KYSUCA, KYSUCA“.

 

 

 

 

KOSTOL -  DOTERAJŠÍ  KŇAZY :

 1.  Jozef   Balgha     / 1976 – 1814 /

2.  Štefan  Paseka    /  1814 – 1839 /

3.  Jozef  Špáczaj    /  1839 – 1844 /

4. František Ottinger  / 1844 – 1881 /

 

5. Jozef Križian   /  1881 – 1907 /

6. Štefan Szoke   / 1907 -  1947  /

7.  Ondrej Závodský  /1947 –1953 /

8. Jozef Bednár  / 1953 – 1970 /

9. Ivan Mahrík  /  1970 -  1975 /

10. Karol Hanulík / 1975 – 1987 /

11. Pavol Majtán  /1987 – 1991 /

12. Pavol Mitáš  /1991 – 1997 /

13. Ivan Jaroš   /1997 – 2001  /

14. Ondrej Sandanus  / 2001 – 2004 /

15. Peter Hľuzák  /2004 ––––  /

Makovský kostolík má 205 rokov.

 

 

 

 

ZAUJÍMAVOSTI U Papaji pri Breste máme jeden vajcový prameň. Rozborom by sa zistilo,  či je minerálny.

 

 

KRÁSY MAKOVA / ERB /- Aby sme nezabudli, našu obec zdobí Brest u Papaji. Má asi 400 – 500 rokov. Podľa neho vznikol miestny erb. Vlastne Brest uprostred znaku.

 

 

 


 

                                                                                           / internet, ústne podanie /