http://filipinobook.com/7-ways-to-relieve-anger/anger/


Zo všetkých negatívnych emócií najľahšie a najrýchlejšie podľahnete práve hnevuJe to jedna z najsilnejších emócií a jej intenzita sa dá porovnať snáď len s vášnivou láskou. Našťastie, nájdeme na nej aj niečo pozitívne – na rozdiel od smútku nám hnev dodáva energiu a stimuluje nás.
Zopakujte si:
1. Porozmýšľaj , ako si sa cítil/a , keď ťa niekto pochopil? Aká to bola situácia?
Kto ťa pochopil?
2. Opíš situáciu , do ktorej si sa vedel/a najlepšie vcítiť.
Situácia..................................................................................................................
Pretože...................................................................................................................
3. Viem sa vcítiť do toho čo iný prežíva, keď..

Použitá literatúra:
D.Gogolová , Ľ. Bagalová , T. Piovarčiová , Ľ. Kociánová :Etická výchova pre 6.ročník, Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o. Bratislava 2009
NEKONEČNÝ, M.  Lidské emoce. Praha : Academia, 2000. ISBN 80-200-0763-6. (česky)
http://www.enjoyemotions.sk/pocit-pocity-emocia-emocie/

Zdroje obrazkov:
http://deepwellbridge.wordpress.com/2011/08
http://filipinobook.com/7-ways-to-relieve-anger/anger/