Ako sa vám darilo vyjadrovať emócie súčasne s hercami? Čo ste pri tom cítili? Ktorú postavu by ste zahrali lepšie?

 

 

Praktická úloha:

 

Počas nasledujúcich dní pozorujte členov svojej rodiny a zapamätajte si aspoň jednu situáciu , v ktorej vyjadrili emóciu. Boli podľa vás tieto prejavy „čitateľné“? Boli primerané? Zapíšte svoje postrehy.


Vciťovať sa do prežívania druhého človeka môžeme len vtedy, ak nezakrýva svoje city, ale je otvorený a úprimný, t. j. je sám sebou.

Sokrates

 


 

Predstavte si, že do spolužiaka niekto stále zabŕda. Zdá sa vám, že mu je to veľmi nepríjemné, no on iba so smiechom opakuje: „Daj mi pokoj...“- V skutočnosti je veľmi rozladený a hnevá sa. „Otravovateľ“ ani nevie, do akej miery to jeho „obeti“ prekáža.

 

Aká emócia by bola primeraná?

 

Necitlivý, neempatický človek napr. povie urážlivé slová o niekom bez toho, aby si uvedomil, že ho tým raní.


 

Reflexia

 

Vyznačte a doplňte

 

 

Myslím si, že základné emócie sú:

  • radosť

  • smútok

  • hnev

  • prekvapenie

  • odpor

  •  strach

 

Keď chcem, aby mi ľudia rozumeli musím sa vyjadrovať...............................................

Viem sa vcítiť do toho, čo iný prežíva, keď..................................................................


 

 Použitá literatúra:
D.Gogoľová, Ľ.Balagová, T.Piovarčiová, Ľ.Kociánová: Etická výchova pre 6. ročník základných škôl, Orbis Pictus Istropolitana, spol.s.r.o.Bratislava 2007
M. Zelina, M. Zelinová, A. Janovská, J. Varmuža: Ako zmeniť sám seba, OG-Vydavateľstvo Poľana, spol.s.r.o. Bratislava 2005