Vciťovať sa do prežívania druhého človeka môžeme len vtedy, ak nezakrýva svoje city , ale je otvorený a úprimný, t.j. je sám sebou.

Sokrates

 

 

Emócia alebo cit je prežívanie vzťahu človeka k veciam a javom okolitého sveta, k sebe samému, k svojmu konaniu a k iným ľuďom. City a emócie sa často zamieňajú. Emóciami sa označujú nižšie city spojené s uspokojovaním základných ľudských potrieb ako sú napríklad jedenie, pitie, spanie. City sú trvalejšie emócie spojené s vyššími potrebami, hlavne s medziľudskými vzťahmi, hodnotami človeka a života, s potrebami myslenia a prežívania krásy a s kultúrnymi potrebami človeka. Vždy existuje predmet citov. City má iba človek! A iba človek je schopný empatie, čo znamená vcítenie do citov a prežívania druhého. Výraz citov je jednou z najdôležitejších osobitostí citov a emócii. City a emócie zohrávajú významnú úlohu v živote človeka, pretože sú súčasťou jeho motivačnej štruktúry. Od ich zameranosti, hĺbky a stálosti závisí jeho konanie, to znamená, čo a ako bude robiť. 


Emócie sú vaše pocity a s nimi spojené myšlienky. Na rozdiel od logiky sú emócie nedobrovoľné. Jednoducho vás zrazu ovládnu. Sú s vami všade a neodlepia sa od vás len kvôli tomu, že idete do školy. Určite ale prežívate iné emócie, ako váš sused, učiteľ, ale aj taký blízky človek, ako rodič alebo kamarát.

 

Vaše city a rozum spolu väčšinou spolupracujú, pokiaľ však dôjde k narušeniu tejto rovnováhy, sú to práve emócie, ktoré sa ujmú vlády. Bez emócií sa rozhodovať nedá a myslieť si, že emócie sú zlé, je chyba.

 

http://deepwellbridge.wordpress.com/category/piano/


Základné emócie

 

  • strach - reakcia na nebezpečenstvo

  • hnev - reakcia na prekážku alebo nepriateľa

  • radosť - reakcia na zisk alebo úspech

  • smútok - reakcia na stratu hodnoty alebo neúspech

  • dôvera - reakcia na priateľstvo alebo čestné správanie

  • znechutenie - reakcia na nepríjemnú vec alebo situáciu

  • očakávanie - reakcia na neznámu alebo neistú situáciu

  • prekvapenie - reakcia na nečakanú situáciu


 

Všetky naše emócie vychádzajú z piatich základných pocitov: šťastie, smútok, zlosť, strach a pocit zahanbenia. Jednou z kľúčových súčastí emocionálnej inteligencie je aj schopnosť správne si uvedomovať vlastné pocity. Nájdete príklady z vášho života?

 

Kedy sa cítite…