Antisemitizmus


Je to nenávisť k Židom. Je známy odpradávna a súvisel s náboženstvom (Židia neverili, že židovský muž Ježiš je syn boží a udali ho Rimanom, ktorí ho ukrižovali – za túto zradu údajne Židia stále trpia). Najhoršie sa prejavil počas 2. svetovej vojny v nacistickom Nemecku, kde dochádzalo k systematickému zabíjaniu Židov v koncentračných táboroch (holokaust). 

Národ


Národ je historicky vytvorená skupina ľudí, ktorí majú spoločný jazyk, kultúru, históriu a územie. Celkový počet národov na zemi sa odhaduje na 3000. Národy, ktoré majú  viac ako 100 miliónov príslušníkov - Číňania, Američania, Indonézania, Bengálci, Arabi, Brazílci, Rusi, Japonci, Mexičania.


 

 

Národnostná menšina


Časť národa mimo územia štátu, kde žije väčšina toho-ktorého národa (napr. Ukrajinci, Maďari na Slovensku).


 

S národom súvisia pojmy:

 

  • vlastenectvo – kladný vzťah k vlastnému národu,

  • nacionalismus – nadraďovanie zájmov vlastného národa na úkor iných národov,

  • šovinizmus – prerastanie nacionalizmu do nenávisti k inému národu.


 

Rasizmus, antisemitizmus, nacionalizmus a šovinizmus často vedli a vedú k vojnám a násiliu, preto je dôležité takéto názory a hnutia potláčať.

 Zopakujte si:
1. Čo je rasa?
2. Aké 3 rasy poznáš?
3. Čo je národ a národnostná menšina?
4. Ako sa prejavuje neznášanlivosť iným rasám, národom a etnikám?

Použitá literatúra:
1.Daniš, M. a Kratochvíl, V.: Stretnutie s minulosťou, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1999
2. Miháliková, M. a Tonková, M.: Dejepis pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2009