Ľudstvo tvorí spoločenstvo rás, etnických skupín a národov.


Ľudská rasa a jej znaky


Ľudská rasa je skupina ľudí s rovnakými alebo veľmi podobnými znakmi, ktorými sa líšia od ostatných takýchto skupín. Ľudské rasy vznikli asi pred 100 000 rokmi a všetky patria k druhu Homo sapiens. Predpokladá sa, že na vývoj rás vplývali prírodné podmienky a strava. Šírenie rás sa uskutočňovalo najmä sťahovaním obyvateľstva.


 

Medzi biologické znaky rasy patria:

 

 • tvar lebky,

 • tvar a umiestnenie očí,

 • tvar nosa,

 • farba a tvar vlasov,

 • farba pleti,

 • typ postavy - stavba tela a výška.


 

 

Delenie rás


Na základe biologických znakov rozoznávame tri rasy:

 

 • Biela – europoidná rasa – prevažuje v Európe, Amerike a Austrálii.

 • Žltá (niekedy označovaná ako žlto-hnedá) – mongoloidná rasa – prevažuje v Ázii (patria sem aj americkí indiáni).

 • Čierna – negroidná ( ekvatoriálna ) rasa – prevažuje v Afrike. 

Krížením rôznych rás vznikajú miešanci:

 

 • Mulat – miešanec belocha a černocha.

 • Mestic – miešanec belocha a indiána.

 • Zambo – miešanec černocha a indiána.


 

 

Rasizmus


Rasová neznášanlivosť – rasizmus je nevedecké učenie o nerovnosti ľudských rás, ktoré sa prejavuje utláčaním, nenávisťou a násilím jednej rasy k inej rase. Existuje rasizmus bielych proti čiernym, ale rovnako rasizmus čiernych proti bielym, bielych proti žltohnedým aj žltohnedých proti bielym a čiernym a čiernych proti žlto - hnedým, skrátka existuje rasizmus všetkých proti všetkým.

 

Všeobecne sa za nadradenú rasu považuje biela rasa, čo sa prejavilo kolonizovaním Ameriky, Ázie, Afriky a Austrálie, pri ktorom dochádzalo k utláčaniu a vyvražďovaniu príslušníkov „farebných“ rás (napr. po objavení Ameriky Európania takmer vyvraždili domorodých amerických Indiánov a potom následne priviezli černochov z Afriky na americké plantáže, kde pracovali ako otroci).

 

Vyvrcholenie rasizmu je v ideológii „čistej nordickej rasy (árijskej rasy)", ktorá vládla v nacistickom Nemecku a viedla k budovaniu koncentračných táborov na likvidovanie príslušníkov „menejcenných“ rás, národov, etnických skupín atď.


 

Hlavné dôvody pre vznik rasizmu sú:

 

 • Xenofóbia - strach z neznámeho, neznášanlivosť niečoho odlišného.

 • Hospodárske dôvody - snaha ovládnuť slabšieho, získať jeho územie, bohatstvo a  pod.

 

 

 

Etnické skupiny


Etnická skupina je spoločenstvo ľudí spoločného pôvodu, jazyka, materiálnej a duchovnej kultúry, ktoré nemusí žiť na území jedného štátu (napríklad Židia, ktorí žijú v rôznych štátoch sveta, nielen v židovskom štáte Izrael).