Vypracovala: Juráková BeataĽudia boli oddávna v pohybe. Hľadali si novú pôdu a podmienky pre lepší život alebo utekali pred vojnami, prírodnými katastrofami, či chorobami. Postupne sa vďaka poľnohospodárstvu ľudia usádzali na jednom mieste, ale potreba cestovať naďalej ostala. Vďaka mnohým vynálezom dnes cestujeme rôznymi dopravnými prostriedkami a to, čo našim predkom trvalo dlhé hodiny, dni, či mesiace, zvládame oveľa rýchlejšie.


 

Koleso a voz

Vynález, ktorý položil základy dopravy, vznikol asi pred 6000 rokmi na území starovekej Mezopotámie vďaka národu Sumerov a bolo to koleso. Tento vynález však vznikol pravdepodobne v súvislosti s hrnčiarskym kruhom. Prvé kolesá boli jednoduché drevené disky s otvorom pre os. Dôsledkom tohto objavu bol aj vynález dvojkolesového vozíka (okolo roku 3500 pred Kr.), za ktorý tiež vďačíme Sumerom. Boli to dve kolesá na spoločnej osi, na ktorých bolo položené telo voza. Dopredu boli vysunuté dve palice, do ktorých sa zapriahal najprv človek sám, neskôr rôzne zvieratá - väčšinou kone, mulice a voly. Hoci bol prvý voz pomerne jednoduchý, mal široké využitie, najmä pri preprave materiálu. V čase vojen však vylepšené vozy slúžili ako silná a rýchla vojenská zbraň.

Za prvé primitívne kolesá môžeme považovať aj okrúhle kmene stromov, ktoré sa podkladali pod ťažké kamenné bloky pri stavbe pyramíd v Egypte.


Model prvého dvojkolesového vozíka

Zdroj:http://www.birdz.sk/uploady/maslo/velky-sta1-1.gif

 

Staroveký kolesový voz z roku 2500 pred Kr.


 

 

Cesty

Rozvoj dopravy si vyžadoval budovanie ciest, ktoré spájali jednotlivé miesta v krajine. Prvé cesty boli vlastne udupanou hlinou – tzv. prašné cesty. V čase dažďov sa zmenili na bahno, čo znemožňovalo dopravu. Preto sa ľudia rozhodli vybudovať cesty s pevným podkladom – kamenné cesty. Najznámejšou je Via Appia - jedna z najstarších a najdlhších ciest v starovekom Ríme. Dal ju vybudovať rímsky štátnik Appius Claudius Caecus (zvaný Slepý), po ktorom je pomenovaná. S jej výstavbou začali roku 312 pred Kr. Bola to prvá dláždená cesta z Ríma do Capuy v Kampánii, neskôr ju predĺžili cez Tarent až po prístav Brindisi. Bola široká 8 metrov a dlhá približne 560 km. Cesta bola využívaná predovšetkým na vojenské účely. Zaslúžila sa o rozvoj štátu a štátnej moci, taktiež poslúžila aj obyčajným ľuďom, pre ktorých sa cestovanie stalo oveľa jednoduchším, tým sa rozvinul aj obchod a výmena informácií medzi mestami. Prvé kilometre cesty dnes pokrýva asfalt a stále sa využívajú.Via Appia dnes

Zdroj:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Appia_antica_2-7-05_062.jpgTrasa Vie Appie

Zdroj:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Via_Appia_map.jpg


 

Dopravné prostriedky

Vďaka priemyselnej revolúcii, a najmä vynálezu parného stroja nahradila konskú silu para. Využitie parnej energie sa odrazilo najmä v železničnej a lodnej doprave.


Železničná doprava

Prvú parnú lokomotívu zostrojil Angličan George Stephensonv roku 1814, najprv pre prácu v baniach, neskôr na verejné účely – na prepravu tovaru a ľudí. V roku 1825 slávnostne otvorili prvú železničnú trať zo Stocktonu do Darlingtonu a bol to začiatok verejnej železničnej premávky. Prvá lokomotíva utiahla náklad 90 ton a jej maximálna rýchlosť dosahovala 47 km/h. Železnice sa rozšírili po celom svete a do vynálezu automobilu boli najrozšírenejším druhom dopravy na svete. Dnes patria k železničnej doprave vlaky na elektrinu, elektromagnetické rýchlovlaky, metro a električky.


G. Stephenson a jeho prvá parná lokomotíva

                         


 

Lodná doprava

Rieky a moria využívali ľudia ako dopravnú cestu odpradávna. Najprv používali ako dopravné prostriedky plte, člny s veslami, plachetnice s rôznym počtom a tvarom plachiet a v roku 1807 zostrojil Američan Robert Fulton prvú loď s Wattovým parným strojom – parník Clermont. Od roku 1808 začala v USA pravidelná paroplavba. Parníky sa osvedčili ako rýchly spôsob zaoceánskej dopravy z kontinentov na kontinenty a ostalo to tak až do vynálezu leteckej dopravy v 20. storočí. Dnes patria k lodnej doprave motorové člny a lode rôznej veľkosti a výkonu, ktoré slúžia najmä na prevoz surovín a tovaru a veľké výletné lode na prepravu ľudí. Ponorky zasa slúžia na vojenské a vedecké účely pod hladinou morí a oceánov.


Robert Fulton a jeho parník Clermont

                 Cestná doprava

Voz ťahaný koňmi bol najdôležitejším cestným dopravným prostriedkom do 19. storočia. Potom ho vystriedala železnica a v 20. storočí sa cestná doprava začala rýchlo rozvíjať vďaka vynálezu spaľovacích motorov na benzín.

Za začiatok automobilového priemyslu sa považuje auto poháňané parou, zostrojené Nicolasom Cugnotom v roku 1770 vo Francúzsku. Prevrat v automobilizme znamenali vynálezy Nemcov Gottlieba DaimleraCarla Benza koncom 19. storočia. Daimler je vynálezcom spaľovacieho benzínového motora pre autá, motocykle a motorové člny (1885).Benz v tom istom roku (1885) škontruoval trojkolesový automobil na benzínový pohon – dosahoval rýchlosť 40 km/h. a stal sa senzáciou. V roku 1926 sa podniky Daimlera a Benza spojili do firmy Daimler-Benz, známej aj ako Mercedes-Benz.

Dnes si dopravu bez automobilov – osobných či nákladných, slúžiacich na rôzne účely a dosahujúce veľké rýchlosti ani nevieme predstaviť.

Ešte jeden vynález sa tešil a teší veľkej obľube – bicykel.

Prvý bicykel s pedálmi a brzdami vynašiel škótsky kováč Kirkpatrick Macmillan v roku 1839. V roku 1870James Starley navrhol prvý tzv. halierový bicykel. Jazdec sedel na vrchole obrovského kolesa s priemerom okolo 1,5m. Zadné koleso bolo veľmi malé. Tento bycikel bol nepraktický a preto James Starley vynašiel bezpečný bicykel: obidve kolesá mali rovnaký rozmer, bicykel mal reťaz od pedálov k otočnému hnaciemu kolesu a kosoštvorcový rám. Po tom, ako sa na kolesá namontovali mäkké pneumatiky (plnené vzduchom) - v roku 1888 si ich nechal patentovať John Dunlop, si bicykel získal veľkú obľubu a používame ho dodnes.


 

Letecká doprava

Túžba lietať je stará ako ľudstvo samé. Podľa gréckej povesti Ikaros zhotovil prvé krídla z peria a smoly, ale vyletel vysoko a slnko jeho krídla roztavilo. Ikaros padol a zahynul.

Prvé návrhy lietadla a vrtuľníka, vytvoril umelec a vynálezca Leonardo da Vinci. Hoci sám nikdy neletel, zanechal zaujímavé návrhy. V roku 1783 bratia Joseph a Jacques Montgolfierovci z Francúzska zostrojili papierový balón, naplnený teplým vzduchom, ktorý sa vzniesol do výšky 1800 metrov. Najskôr v ňom leteli zvieratá – kačica, ovca a kohút a neskôr aj prvý človek. Balóny sa stali obľúbeným leteckým prostriedkom, ale nevyužívali sa masovo.Vzducholoď skonštruoval v roku 1900 Nemec Ferdinand von Zeppelin a uskutočnil aj prvé lety. Po mnohých pádoch vzducholodí sa zrušila ich výroba a lety, pretože sa potvrdilo, že nie sú bezpečné. Začiatok letectva je spätý s bratmi Orvillom a Wilburom Wrightovcami z USA, ktorí v roku 1903 uskutočnili prvý let svojho lietadla – dvojplošníka. Letectvo sa rozvíjalo ohromnou rýchlosťou. Dnes sa lietadlá používajú ako najobľúbenejší dopravný prostriedok na veľké vzdialenosti. Od lietadiel bol krok k letom do vesmíru a prvým raketám. V roku 1961 letel do kozmu prvý človek – Rus Jurij Gagarin, po ňom na povrch Mesiaca ako prvý vystúpil Američan Neil Armstrong v roku 1969. V súčasnosti sa vesmírny výskum zameriava aj na to, či vo vesmíre existujú nejaké formy života a bytosti podobné ľuďom.

 

Da Vinciho model vrtuľníka

Zdroj: http://flotila.air4u.sk/nakres1.jpg

 

Jedno z prvých lietadiel
Iné druhy dopravy

 

Medzi dopravu zaraďujeme aj dopravu potrubnú – plynovod, ropovod, vodovod a dopravu informácií – pošta, telefón, počítač, internet.


 

Úlohy:

1. Aké druhy dopravy poznáme?

2. Čo vieš o vynáleze kolesa a voza?

3. Vymenuj vynálezy v leteckej doprave.

4. Vymenuj významné dopravné prostriedky poháňané parou.

 

 

Použitá literatúra:

1. Daniš, M. a Kratochvíl, V.: Stretnutie s minulosťou, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1999

2. Tonková, M. a Miháliková, M.: Dejepis pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2009

3. Švihran, L.: Slávni vynálezcovia, Mladé letá, Bratislava 1977

 

Obrazové materiály:

http://www.birdz.sk/uploady/maslo/velky-sta1-1.gif

http://www.rotacneplochy.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=1

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Appia_antica_2-7-05_062.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Via_Appia_map.jpg

http://www.150ferrocarrilalicante.gva.es/archivos/galeria/pag_tema02_01.jpg

http://www.cottontimes.co.uk/cottonpix/FultonRobert.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Robert_Fulton_Clermont_cropped.jpg

http://flotila.air4u.sk/nakres1.jpg