Numbers – čísla

 

Čísla od 0 po 10

 

 

číslo

 

výslovnosť

 

preklad

 

zero, oh

ziərəu, əu

nula

 

one

wan

jeden

 

two

tu:

dva

 

three

θri:

tri

 

four

fo:

štyri

 

five

faiv

päť

 

six

siks

šesť

 

seven

sevn

sedem

 

eight

eit

osem

 

nine

nain

deväť

 

ten

ten

desať

 

 

 

Čísla od 11 po 19

 

Okrem jedenásť a dvanásť ich tvoríme pridaním prípony –teen k základnej číslovke od tri do deväť

 

Pozor! Pri niektorých číslovkách sa mení pravopis písania.

 

 

číslo od tri do deväť

 

číslo od jedenásť po dvadsať

 

výslovnosť

 

preklad

 

 

eleven

ilevn

jedenásť

 

 

twelve

twelv

dvanásť

three

 

thirteen

θз:ti:n

trinásť

four

 

fourteen

fo:ti:n

štrnásť

five

 

fifteen

fifti:n

pätnásť

six

 

sixteen

siksti:n

šestnásť

seven

 

seventeen

sevnti:n

sedemnásť

eight

 

eighteen

eiti:n

osemnásť

nine

 

nineteen

nainti:n

devätnásť

 

 

Pozn.

 

Prípona –teen spolu so slovom age (s príponou –er) nám tvorí slovo teenager, ktoré je často používané aj v slovenčine – tínedžer. Teenager je mladý človek vo veku od 13 do 19 rokov, kedy sa číslo jeho veku končí práve príponou –teen.

 

 

Desiatkové čísla od 10 do 50

 

Tvoríme ich, okrem číslovky desať, podobným spôsobom ako číslovky od trinásť do devätnásť a to pridaním prípony –ty k základným číslovkám.

 

Pozor! Pri niektorých číslovkách sa mení pravopis písania.


 

číslo od tri do päť

 

číslo od jedenásť po dvadsať

 

výslovnosť

 

preklad

 

 

ten

ten

desať

 

 

twenty

twenti

dvadsať

three

 

thirty

θз:ti

tridsať

four

 

forty

fo:ti

štyridsať

five

 

fifty

fifti

päťdesiat

 

 

Číslovky medzi jednotlivými desiatkami sa používajú nasledovným spôsobom: vždy sa píšu s pomlčkou.

 

 

20

 

30

 

40

 

50

 

twenty

 

thirty

 

forty

 

fifty

 

twenty-one

 

thirty-one

 

forty-one

 

fifty-one

 

twenty-two

 

thirty-two

 

forty-two

 

fifty-two

 

twenty-three

 

thirty-three

 

forty-three

 

fifty-three

 

twenty-four

 

thirty-four

 

forty-four

 

fifty-four

 

twenty-five

 

thirty-five

 

forty-five

 

fifty -five

 

twenty-six

 

thirty-six

 

forty-six

 

fifty-six

 

twenty-seven

 

thirty-seven

 

forty-seven

 

fifty-seven

 

twenty-eight

 

thirty-eight

 

forty-eight

 

fifty-eight

 

twenty-nine

 

thirty-nine

 

forty-nine

 

fifty-nine


 

 

Telling the time – určovanie času


Otázky, ktoré používame pri pýtaní sa na čas:

 

What´s the time?

What time is it?

 

Obe majú rovnaký význam: Koľko je hodín?

Odpoveď: It´s ............... .

 

 

V angličtine poznáme dva spôsoby určovania času.

 

1. Určovanie času ako na digitálkach

 

Tento spôsob využíva 12 hodinový režim s použitím skratiek a.m. a p.m. na bližšie určenie času ráno alebo večer.

 

a.m.(ei em) – ante meridiem – od polnoci do poludnia (0:00 – 12:00 ráno)


p.m. (pi: em) – post meridiem – od poludnia do polnoci (12:00 – 0:00 večer)

 

 

Číslovky čítame tak ako ich vidíme napísané:

 

What´s the time?

It´s 2:15 a.m. – two fifteen a. m. (2:15 ráno)

It´s 5:20 p.m. – five twenty p.m. (5:20 poobede/podvečer)

 

Pokiaľ je celá hodina a nemusíme určiť či je večer alebo ráno používame o´clock – hodín.

 

 

It´s two o´clock – sú dve hodiny

 

Pokiaľ nechceme použiť skratky a.m. alebo p.m. a chceme určiť či sa jedná o ráno alebo večer môžeme použiť určenie časti dňa: in the morning, in the afternoon, in the evening

 

It´s 5 in the morning.

It´s 8 in the evening.

It´s 3 in the afternoon.

 

 

2. Určovanie času pomocou predložiek past a to

 

Predstavme si, že hodiny sú rozdelené na dve polovice: prvá polovica od 12 do 6 a druhá od 6 do 12. Pokiaľ sa ručička nachádza v prvej polovici hodín, čas určujeme vždy tak, že odrátame minúty od 12 a použijeme predložku past (po) a celú hodinu po ktorej tieto minúty sú.