Príklad:


If we go by bus, it will be cheaper. Ak pôjdeme autobusom bude to lacnejšie.

It will be cheaper if we go by bus.


If it rains, I won´t go out. Ak bude pršať nepôjdem von.

I won´t go out if it rains.

Pozn. won´t = skrátený tvar will not


If the weather is nice, she´ll go out. Ak bude pekné počasie pôjde von.

She´ll go out if the weather is nice.


 

Pozor!

  1. Preklad do slovenčiny sa trochu gramaticky líši. V preklade za spojkou ak používame budúci čas, ale v angličtine je tam prítomný jednoduchý čas.

 

 

 

 

V prvej podmienkovej vete sa môžu používať v hlavnej vete skrátené tvary slovesa will

I will

I´ll

we will

we´ll

you will

you´ll

you will

you´ll

he will

he´ll

they will

they´ll

she will

she´llit will

it´llI will not

I won´t

we will not

we won´t

you will not

you won´t

you will not

you won´t

he will not

he won´t

they will not

they won´t

she will not

she won´tit will not

it won´t
  1. po slovese will musí vždy nasledovať plnovýznamové sloveso v základnom tvare:

  • žiadna prípona –s v tretej os. jednot. čísla (she will go out)

  • sloveso byť má základný tvar be (it will be cheaper) am/is/are = vyčasované sloveso byť


  1. pokiaľ tvoríme otázku v prvej podmienkovej vete, tá sa tvorí z hlavnej vety, teda z tej kde máme budúci čas will. Pri slovese will sa otázka tvorí výmenou slovosledu.

Will you go out if the weather is nice?

môžeme pridať aj opytovacie zámeno na začiatok otázky

Whatwill she do if she comes late?


  1. nezabúdame, že vo vedľajšej vete, kde používame jednoduchý prítomný čas dodržujeme všetky pravidlá tohto času:

  • prípona – s v tretej osobe jednotného čísla

  • v zápore používame don´t/doesn´t + plnovýznamové sloveso v základnom tvare

pozn. otázku netvoríme lebo v prvej podmienkovej vete sa tvorí z hlavnej vety a ako sme si už uviedli jednoduchý prítomný čas sa používa vo vedľajšej vete s if


If I don´t hurry, I´ll miss the bus.

If she doesn´t feel well tomorrow, she´ll stay at home.

If he goes out, he´ll close the window.Zopakujte si:
1. Čo vyjadruje nultá podmienková veta a ako ju tvoríme?
2. Čo vyjadruje prvá podmienková veta a ako ju tvoríme?

Použitá literatúra:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006


Zdroje obrazkov:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006