Nukleové kyseliny

·      základná zložka živej hmoty

·      biomakromolekulové látky

·      uchovávanie a prenos genetickej informácie

 

História:

ð 1869 – prvýkrát identifikované (jadrá buniek hnisu) – Friedrich Miescher

ð 1953 – priestorová štruktúra NK – James Watson, Francis Crick – 1962 – Nobelova cena

 

Rozdelenie:

1.     ribonukleové kyseliny RNA

2.     deoxyribonukleové kyseliny DNA

 

Zloženie nukleových kyselín:

·      tri základné zložky:

1.     sacharidová zložka - ribóza, deoxyribóza

2.     dusíkatá báza - pyrimidínové a purínové

·      pyrimidínové bázy – v DNA len C a T, v RNA len C a U

ü  uracil – U

ü  cytozín – C

ü  tymín – T

·      purínové bázy – vo všetkých NK (DNA aj RNA)

ü  adenín – A

ü  guanín – G

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt primárna štruktúra nukleových kyselín

3.     zvyšok kyseliny trihydrogenfosforečnej H3PO4

 

·      spojením všetkých zložiek vznikne nukleotid

·      nukleotid je základná stavebná zložka nukleových kyselín tvorená:

ü  1 sacharid

ü  1 dusíkatá báza

ü  zvyšok kyseliny trihydrogenfosforečnej

·      spojením nukleotidov vzniká polynukleotidový reťazec – kde nukleové kyseliny sú navzájom viazané esterovou väzbou

 

Štruktúra nukleových kyselín :

1.     primárna – poradie nukleotidov v polynukleotidovom reťazci