Nukleové kyseliny

·      základná zložka živej hmoty

·      biomakromolekulové látky

·      uchovávanie a prenos genetickej informácie

 

História:

ð 1869 – prvýkrát identifikované (jadrá buniek hnisu) – Friedrich Miescher

ð 1953 – priestorová štruktúra NK – James Watson, Francis Crick – 1962 – Nobelova cena

 

Rozdelenie:

1.     ribonukleové kyseliny RNA

2.     deoxyribonukleové kyseliny DNA

 

Zloženie nukleových kyselín:

·      tri základné zložky:

1.     sacharidová zložka - ribóza, deoxyribóza

2.     dusíkatá báza - pyrimidínové a purínové

·      pyrimidínové bázy – v DNA len C a T, v RNA len C a U

ü  uracil – U

ü  cytozín – C

ü  tymín – T

·      purínové bázy – vo všetkých NK (DNA aj RNA)

ü  adenín – A

ü  guanín – G

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt primárna štruktúra nukleových kyselín

3.     zvyšok kyseliny trihydrogenfosforečnej H3PO4

 

·      spojením všetkých zložiek vznikne nukleotid

·      nukleotid je základná stavebná zložka nukleových kyselín tvorená:

ü  1 sacharid

ü  1 dusíkatá báza

ü  zvyšok kyseliny trihydrogenfosforečnej

·      spojením nukleotidov vzniká polynukleotidový reťazec – kde nukleové kyseliny sú navzájom viazané esterovou väzbou

 

Štruktúra nukleových kyselín :

1.     primárna – poradie nukleotidov v polynukleotidovom reťazci

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt primárna štruktúra nukleových kyselín

2.     sekundárna

a)     DNApravotočivá dvojzávitnica – 2 vlákna spojené vodíkovými väzbami medzi dusíkatými bázami – princíp komplementarity (doplnkovosti)

ü  A – T

ü  G – C

b)    RNAjedno vlákno – na niektorých miestach dvojzávitnica – komplementárne bázy

ü  A – U

ü  G – C

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt DNA? RNA

Význam a funkcia nukleových kyselín:

·      DNA

ü  nositeľka genetickej informácie

·      RNA

ü  mediátorová RNA (mRNA)

ð obsahuje prepis genetickej informácie

ð prenáša túto informáciu z jadra bunky do cytoplazmy (syntéza bielkovín)

ü  ribozómová RNA (rRNA)

ð hlavná stavebná zložka ribozómov

ð prebieha tu syntéza bielkovín

ü  transferová RNA (tRNA)

prenáša na ribozómy AMKZopakujte si:
1. V ktorom roku bola popísaná priestorová štruktúra NK?
2. Aké základné zložky tvoria nukleové kyseliny?
3. Vymenujte purínové bázy.
4. Akú funkciu plní DNA?
5. Akú funkciu plní mRNA?


Použitá literatúra:
KOTLÍK, B. – RUŽIČKOVÁ, K.: Chémia v kocke II. Pre stredné školy, Organická chémia a biochémia. vyd. 1. Bratislava: ART AREA spol. s.r.o., 2002. ISBN 978-80-88879-97-3
KMEŤOVÁ, J. – SKORŠEPA, M. – VYDROVÁ, M.: Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. vyd.1. Martin: Matica slovenská s.r.o., 2011. ISBN 978-80-8115-042-5


Zdroje obrazkov:
http://www.1sg.sk/www/data/01/projekty/2010_2011/neptunes/aplikacia_dna/dna.html.
http://www.1sg.sk/www/data/01/projekty/2010_2011/neptunes/aplikacia_dna/dna.html.
https://www.vecteezy.com/vector-art/88822-dna-rna-vectors