Rozloha: 324 000 km2

Počet obyvateľov: 5 mil. 

Hlavné mesto: Oslo

Štátne zriadenie: konštitučná monarchia typu kráľovstvo

Poloha: v Z časti Škandinávskeho poloostrova; je priaznivá, s prístupom k Severnému, Nórskemu a k Barentsovmu moru

Členitosť pobrežia: obrovská→ množstvo fjordov( činnosť ľadovcov); 10- tky tisíc ostrovov, napr. Lofoty, Vestrály

Povrch: prevažne hornatý→ na väčšine územia sú Škandinávske vrchy, úzke pobrežné nížiny; všade ľadovcová modelácia

Podnebie: väčšinou mierne oceánske→ silne ovplyvnené Golfským prúdom( nezamŕzajúcie moria); asi 1/3 Nórska za polárnou kružnicou, ale subarktický je len ďaleký S

Vodstvo: krátke, dravé rieky so spádom, napr. Gloma; veľa ľadovcových jazier, početné ľadovce( vrátane najväčších v kontinentálnej Európe)