Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Literárny druh:  epika

Literárny žáner: román

Kompozícia: zložitá; román má kolektívneho hrdinu, hrdinom môže byť hociktorý vojak PO
Dejové pásmo je pomerne jednoduché, má 4 časti: - Vlna, Hlina a tvar, Rastlina a prízrak, Brázda

Idea: ... Nahí sú preto, lebo sú nepriateľovi neustále na očiach, niet miesta kam sa možno skryť a sú mŕtvi, pretože umierajú každú minútu, umierajú rovnako ako ich ideály a nádeje.
Téma: Predmetom diela je priniesť čitateľovi pocity a zážitky radového vojaka, ktorý je totálne neschopný ovplyvniť to, čo sa s ním deje, hrôzu vojny, zranenia a zo všetkého najviac nekonečný strach a úzkosť z nasledujúcej minúty života. Z vojakov sa pomaly vytráca viera v akékoľvek ideály či nádeje na návrat.

 

Dej sa začína na lodi amerického námorníctva, ktorá smeruje k ostrovu Anopopei. Vojaci majú strach z vylodenia a nemôžu spať, hrajú teda karty. Vylodenie prebehne nasledujúce ráno. Väčšina vojakov vrátane čaty seržanta Crofta je pridelená na výstavbu tábora a ciest. V tejto časti autor opisuje vzťahy medzi vojakmi, ktorí si medzi sebou vytvárajú jemné priateľstvá, vedú rozhovory o ženách, spomínajú na domov, na minulé boje. Invázii velí generál Cummings, ktorý si vyberá za svojho pobočníka poručíka Hearna. Vedú spolu dlhé dialógy o zmysle vojny, o živote, ľuďoch, hrajú šach. Generál váha s útokom na hlavnú tzv. Tojakovu líniu. Napokon sa rozhodne vyslať malý a nedostatočne zásobený prieskumný oddiel (PO) aby túto líniu obišiel a zaútočil na Japoncov z tyla. Za veliteľa PO vymenuje poručíka Hearna, pretože ho medzičasom znenávidel a chce sa ho zbaviť. Toto sa nepáči dovtedajšiemu veliteľovi- seržantovi Croftovi. Postup PO je pomalý a náročný. Croft zámerne nepovie Hearnovi o blízkych nepriateľských jednotkách a pri pokuse o prechod cez priesmyk Hearn spolu s iným vojakom umiera. Croft preberá velenie a rozhodne sa pre výstup na Mount Anaka, čo Hearn považoval za šialenosť. Počas cesty sa vojaci búria, niekoľkí padnú, no Croft si vydobyje autoritu. Tesne pred vrcholom napadne totálne vyčerpanú čatu roj sršňov. Vojaci sa prestanú starať o rozkazy a utečú späť do údolia. Počas cesty späť do tábora sa na lodi dozvedajú, že ich misia a smrť ich druhov bola zbytočná, pretože americké jednotky šťastnou zhodou náhod zničili japonský muničný sklad a hlavné veliteľstvo. Bolo len otázkou času, kedy Tojakova línia povolí.