(1923 )

- patrí do amerického národného prúdu

- básnik, prozaik, dramatik

- téma- 2. svetová vojna

- ako 20 ročný bojoval v 2. svet. vojne, vy.tudoval Harward

- bojoval v Tichomorí

NAHÍ A MŔTVI

- najvýznamnej.í román

- kľúčové dielo americkej vojnovej literatúry

- odohráva sa v Tichomorí

- autobiografia

- delí ju: a) vlna

b) hlina a tvar

c) rastlina a prízrak

d) brázda

- príbeh je na ostrove Anopopei za 2. svet. vojny

- hlavná postava = ser.ant Kroft, ktorý velí prieskumnému oddielu

- buduje tábor a cestu do vnútra ostrova, kde je línia a základňa Japoncov

jadro:

- malý oddiel americkej armády, ktorý je zachytený pri namáhavej ceste d.ungľou, kde tento

oddiel vedie poručík Hart, ktorého pri pochode zabijú

- niekoľkonásobný útok pre.ije táto čata, musia prejsť horský masív, napadnú ich sr.ne a úplne

vyčerpaní sa vracajú späť do tábora

- do tábora sa vracajú polomŕtvi a vtedy sa dozvedia, .e ich útrapy boli zbytočné, lebo vojenské

operácie sa pre vyčerpanosť japonských jednotiek medzitým skončili

- oficiálne spravodajstvo hlási: .Čistenie ostrova pokračuje.

- vyu.il tu stroj času, vracia sa k retrospektíve k jednotlivým postavám a dozvie sa, čo vojaci

robili v čase mieru

- vyu.il pásom CHÓR- vyplýva z dialógov medzi postavami, obsahujú scénické poznámky

- je tu krutosť, nezmyselnosť, absurdnosť vojny

- nadrealistický román

- konanie ľudí v hraničnej situácii, ktoré vychádzajú z rasových a sociálnych problémov

- vojaci pochádzajú z rôznych sociálnych vrstiev, pou.íva rôzne jazykové prostriedky vrstiev

- prelínanie časových vrstiev

- ďal.ie romány- POBRE.IE PIRÁTOV

AMERICKÝ SEN

KATOVA PIESEŇ

TVRDÍ CHLAPCI NETANCUJÚ

- .ivotopisné knihy- .IVOTNÁ KNIHA O M. MONROE

- sci-fi- OHEŇ NA MESIACI

- scenáre k filmom- MIMO ZÁKONA

KATOVA PIESEŇ

- román zo súčasnosti Ameriky (je naturalistický)

- napísaný na základe skutočnosti

- postavy sú autentické

- celý príbeh rozprávajú jeho účastníci a autor ich len opisuje

- hlavná postava- Gary Gilmor - po 18 rokoch väzenia sa vracia na slobodu s podmienkou

- do väzenia sa dostal z hlúposti

- rodina mu chce pomôcť, sám sa chce zaradiť medzi slu.ných ľudí, nepodarí sa mu to

- zoznamuje sa s Nikol . alkoholička, narkomanka, má dve deti, nevie s kým, nestará sa o ne

- Gary chce Nikol zmeniť, stará sa o deti, ale keď prekypí pohár a Nikol nájde v posteli s iným,

rozzúrený príde do hotela a zabíja dvoch úplne nevinných ľudí=koniec 1. časti

- 2.časť- celý súdny proces- autentické výpovede z výsluchov (z vypočutia svedkov)

- záver- Gary si .iada trest smrti

- vyu.il tu vulgarizmy, pejoratívy