• Sloveni si budovali silné hradiská

  • najdôležitejšie hradisko – sídlo kniežaťa v Nitre

  • hradiská boli opevnené priekopami a valmi s drevenými palisádami, mohutné vstupné brány boli chránené vežou

  • prvým známym nitrianskym kniežaťom bol PRIBINA

moravským kniežaťom bol MOJMÍR


 

PRIBINA

  • bol prvým panovníkom predkov dnešných Slovákov

  • jeho prvý známy kresťanský kostol vysvätil v roku 828 salzburský arcibiskup Adalrám

  • v roku 833 bol Mojmírom vyhnaný z Nitry

  • ušiel za Dunaj, usadil sa pri Blatenskom jazere (Balatone) a vystaval hradisko Blatnohrad

  • po jeho smrti vládol jeho syn Koceľ


 

MOJMÍR

 

  • v roku 833 spojil Nitrianske a Moravské kniežatstvo a vytvoril Veľkú Moravu